Det är P4 Stockholm som berättar att gymnasiebehörigheten ökar något i Järva.

Drygt fyra av fem grundskoleelever, alltså drygt 80 procent, kommer nu in på gymnasiet, enligt preliminära siffror från utbildningsförvaltningen i Stockholm.

I hela Stockholms stad ligger gymnasiebehörigheten på 88 procent. Högst andel grundskoleelever som når gymnasiet finns på Kungsholmen och i Bromma.