Änggårdsbergen

Naturreservatet ligger i anslutning till Botaniska trädgården. Området utgörs av en höjdplatå, genombruten av dalgångar. Längs bergsryggarna växer krattek, björk och tall och i dalgångarna hittar man ädellövskog och hassel. I området finns ett antal små skogssjöar med ett rikt fågelliv. Här finns bra vägar att vandra på och uppe på höjden har man fin utsikt över västra delarna av Göteborg. Närmaste hållplatser: Botaniska trädgården, Södermalmsgatan, Distansgatan, J A Wettergrens gata.

Sjöbergen

På höjderna vid inloppet till Göteborg, mellan Nya varvet och Älvsborgsbron, ligger Sjöbergen. Där kan man blicka ut över havet i väster och en livlig båttrafik. Nedanför ligger Röda sten – en oas med bryggor, caféer och aktivt kulturliv. Uppe på höjden ligger ett pittoreskt koloniområde med odlingar och små stugor. Hållplats: Vagnhallen Majorna.

Delsjöområdet

Öster om stan finns Delsjöområdet, ett cirka 1370 hektar stort och uppskattat rekreationsområde. Ett bra sätt att upptäcka naturen är att vandra på någon av alla stigar i den tätortsnära vildmarken, som har ett rikt fågelliv. Större delen av naturreservatet utgörs av en bergsplatå med flera bergsryggar som ger karaktär åt området. Stora Delsjön runt är en lätt vandring på 7,5 kilometer. I den västra delen av Delsjöområdet finns främst lövblandskog med en stor del ek. De östra delarna av området domineras av bergsryggar.

Närmaste hållplatser: Väst: Welandergatan (motionsanläggning Skatås), Töpelgatan (Badplatsen), BögatanNorr: Spåntorget, StabbetorgetSöder: Delsjömotet, Kalvemossen, Hultet. 

Källa: Göteborgs stad, gotenborg.com