Utgrävt. I december 2021 hade bygget av de planerade bostäderna inte kommit i gång. Foto: Claudio Britos

Gropen i centrum förblir grop ett tag till

Nästa år hoppas staden kunna ge besked om när husbygget i den så kallade gropen i Spånga centrum, rivningstomten som ligger inklämd mellan Spångaviadukten och Gamla landsvägen, kan börja bebyggas.

  • Publicerad 07:00, 29 dec 2021

Planerna att bebygga tomten med nya hus har funnits i över 50 år. 2016 sattes ett planarbete i gång och 2018 beviljades rivningslov för de två flerbostadshus som stod på marken, som staden bedömde som uttjänta, och de revs.

Ännu har inte spaden satts i jorden för de nya bostadshus som planeras, med plats för cirka 130 lägenheter.

Först nästa år, 2022, tror sig staden kunna ge närmare besked om när bygget kan starta.

– Det är svårt att i dag ge en klar och tydlig bild av när det sker. Nu håller vi på med detaljprojektering, studerar ledningsomläggningar och hur vägarna på platsen ska dras under byggtiden som är en viktig trafikled inte minst för bussarna, så att det inte blir stopp i trafiken, säger Zeinab Jama, projektledare på exploateringskontoret i Stockholms stad.

Mitt i har varit på plats vid gropen. Åtminstone i delar av gropen ligger material som verkar vara dumpat skräp.

Staden är medveten om detta, enligt Jama:

– Förvaltningar i Stockholms stad hjälps åt med det, vi har försökt stängsla in gropen, det är problem som vi försöker handskas med, det är tråkigt att det händer. Det har hänt att stängslet brutits upp och sedan lappats och lagats. Folk tar sig förbi det, vi hoppas att det ska upphöra.

Har det dröjt ovanligt länge att starta det här byggprojektet?

– Så här kan det tyvärr bli, det har funnits byggnader där som rivits. Alternativet hade varit att låta byggnaderna står kvar, men tomställda byggnader för med sig otrygghet. Nu blickar vi framåt mot 2022, säger Zeinab Jama.

Avdammad plan

Redan 1970 var det på tal att riva husen där gropen finns i dag. Planerna genomfördes aldrig.

2016 satte ett planarbete i gång och 2018 beviljades rivningslov för de två bostadshusen.

2022 hoppas staden ha klart med entreprenör som ska utföra mark- och vägarbeten.

Källa: Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret

Visa merVisa mindre

Foto: Claudio Britos