Omtvistat. Nu får fastighetsägaren grönt ljus till att riva byggnaden på Torsgränd 3-27. Foto: Mimmi Epstein

Grönt ljus till rivning på Torsgränd

Fastighetsägaren på Torsgränd vann kampen mot den lokala hyresgästföreningen. Nu har politikerna sagt ja till att huset rivs.

  • Publicerad 13:00, 1 okt 2020

Bevara eller bygga nytt på Torsgränd 3-27? Frågan är omtvistad och har varit länge. Hyresgäster menar att AFA Fastigheter, som äger byggnaden, har brustit i underhåll och att det är ett "påhitt" att huset måste rivas på grund av hälsoskäl. Men fastighetsägaren står fast vid att huset är i för dåligt skick för att renovera. Nu har stadsbyggnadsnämnden gett tummen upp till att riva.

– Fastighetsägaren bedömer att fastigheten är så pass uttjänt och svår att rusta upp att ett nybygge krävs för att kunna säkerställa boendemiljön i alla lägenheter. Och när man ändå river vill vi att man ska ta vara på den kulturhistoriska miljön och det gröna. Dessutom kan stora stadskvaliteter och fler bostäder uppnås, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

En oberoende utredning som staden lät göra för fyra år sedan kom fram till att fastigheten inte måste rivas på grund av hälsoskäl, hur kommer det sig att ni ändå fattar det här beslutet?

– Generellt är vi restriktiva när det gäller att riva befintlig bebyggelse men vi måste avväga vad som är rimligt. I det här fallet vore det inte ekonomiskt försvarbart för fastighetsägaren att renovera, dessutom utan att kunna garantera tjänliga bostäder överallt.

Nu ska fastighetsägaren arbeta vidare med rivnings- och nybyggnadsplanerna.

"AFA Fastigheter gör bedömningen att det enda sättet att uppnå 100 procent hälsa i fastigheten är att bygga om och bygga rätt. Ett hundratal familjer har evakuerats till andra lägenheter och ett flertal av dem har påtalat att de flyttar på grund av hälsoskäl" skriver Christian Persson, fastighetsutvecklare på AFA Fastigheter i ett mejl till Mitt i Vasastan.

Innan någonting kan hända med fastigheten återstår ett detaljplanearbete och under processen kommer beslut att kunna överklagas.

Fakta

1979-1980 byggs hyreshuset på Torsgränd 3-27.

2013 ansöker AFA Fastigheter om att få riva huset. De anger hälsofarligt flytspackel i golven, så kallat kasein, som skäl. Planen är att bygga ett nytt hus med 400 lägenheter, ett tillskott på 260 lägenheter jämfört med idag. Politikerna säger nej till rivning.

2016 görs en utredning av en expertgrupp på beställning av Stockholms stad. Slutsatsen blir att det inte är nödvändigt att riva.

2018 lämnar AFA in en rapport till staden där man utöver kaseinet nämner problem med ventilation och fukt i byggnadskonstruktionen.

2020 har stadsbyggnadskontoret utrett saken på nytt

24 september gav politikerna i stadsbyggnadsnämnden grönt ljus till att riva fastigheten.

Visa merVisa mindre