Sandhamnsgatan 58-62. Hyresgästerna har tidigare hängt ut röda dukar för att visa sitt missnöje med värdens planer på utbyggnad. Foto: Pelle Strindberg Jutehammar

Grönt ljus till hus på bakgården

Takvåningen utgår, och gårdshuset bantas på alla håll. Så går staden vidare med det omstridda bygget på Sandhamnsgatan. Men grannar är fortsatt kritiska.

  • Publicerad 07:13, 29 jun 2021

De senaste åren har Mitt i Östermalm i flera artiklar berättat om byggplanerna på Sandhamnsgatan 58-62. Där vill fastighetsägaren bygga på två våningar –på det befintliga huset. Fastighetsägaren vill även bygga ett helt nytt hus på gården, mot Kampementsbadet till.

I maj 2020 hängde hyresgästerna ut röda skynken genom fönstrena, i protest mot planerna och för att uppmärksamma att flera av lägenheterna i huset användes till korttidsuthyrning.

Efter det har planerna reviderats.

Mest påtagligt är kanske att takvåningarna på det befintliga huset stryks. I stället ger förslaget möjlighet att bygga nya lägenheter i det befintliga husets vindsvåning.

Dessutom bantas den planerade nybyggnaden på längden, bredden och höjden. Den ska också flyttas in en meter från tomtgränsen, vilket enligt staden innebär att man inte ska behöva fälla några träd i Nationalstadsparken.

"Ingen hänsyn till hyresgäster"

Hyresgäster som Mitt i pratat med är fortfarande starkt kritiska till planerna.

– Om det blir lägenheter på vinden förlorar vi våra förråd. Och det nya huset på gården tar trädgården, solljuset och utsikten ifrån oss, säger en av dem.

– Vi ser även en stor risk för att en ombyggnad av vinden kan leda till större ingrepp i hela fastigheten och i förlängningen renovräkningar. Och när man bygger bostäder precis vid gränsen till Nationalstadsparken blir det som att en del av parken runt omkring privatiseras.

Staden går vidare

På stadsbyggnadsnämnden i juni godkändes redovisningen av samrådet. Endast Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade emot.

– I vanliga fall brukar vi alltid säga ja till nya hyresrätter, så det tog emot att rösta nej, men det här är ett så pass dåligt förslag, säger Sara Stenudd, gruppledare för Vänsterpartiet i stadsbyggnadsnämnden.

Hon menar att planerna, om de förverkligas, skulle försämra för de befintliga hyresgästerna.

– Det blir mindre ljusinsläpp och mindre gårdsyta. Dessutom ökar risken för hyresdrivande renoveringar i det befintliga bostadshuset. Det har vi sett tidigare, att fastighetsägare passar på att höja standarden i äldre hus, i samband med att de bygger nya bredvid.

Sara Stenudd menar också att det inte är säkert att de nya lägenheterna kommer ut på den ordinarie hyresmarknaden.

– Den här fastighetsägaren har sedan tidigare många lägenheter som han hyr ut direkt till företag, det finns en jättestor risk att det här huset också blir ett sådant.

Granne. Idrottsförvaltningen skriver i sitt yttrande att de "utgår från att Kampementsbadet inte ska drabbas av störningar från planerad byggnation" – vare sig från byggtrafik, skugga eller insyn. Foto: Hitta.se

Accepterar ingen insyn

Under samrådet var flera remissinstanser kritiska.

Kungliga Djurgårdsförvaltningen önskar att det nya huset skulle placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen och avstyrker förslaget, och Länsstyrelsen menar att planerna riskerar att skada riksintresset Nationalstadsparken.

Idrottsförvaltningen skriver i sitt yttrande att de "utgår från att Kampementsbadet inte ska drabbas av störningar från planerad byggnation" – vare sig från byggtrafik, skugga eller insyn.

Att detta kommer att infrias tvivlar hyresgästerna på.

– Man kommer att se rakt ner på badet, både från det nya huset och från eventuella vindslägenheter. Jag har varit uppe och tittat själv, säger en hyresgäst.

Modell. Nationalstadsparkens gräns går en meter från det nya huset som visas i färg. Foto: Marge Arkitekter/Stockholms stad