Stockholm Exergi har de senaste åren drivit en forskningsanläggning på Värtaverket där man har fångat upp koldioxid ur rökgaser. Mitt i har tidigare berättat om bolagets planer på att skala upp verksamheten och för ett par år sedan fick de ett bidrag på 1,8 miljarder kronor från EU:s innovationsfond.

– Det skulle kunna fånga in 800 000 ton koldioxid om året, vilket motsvarar utsläppen från all biltrafik i Stockholm under samma period, sa Anna König Jerlmyr (M), tidigare finansborgarråd i Stockholms stad, till Mitt i i april 2022.

Nu har Stockholm Exergi kommit ett steg närmare på vägen i och med att mark- och miljödomstolen har gett klartecken till att gå vidare med den storskaliga anläggningen.