På Värtaverket finns redan idag en mindre forskningsanläggning som suger upp koldioxid ur rökgaser.

Ett bidrag på 1,8 miljarder kronor från EU:s innovationsfond ger Stockholm Exergi extra resurser för att utveckla försöket så att det omfattar all förbränning av biobränsle på Värtaverket.

Eftersom biobränsle räknas som koldioxidneutralt innebär infångning och lagring av koldioxid från förbränningen att man kan räkna det som negativa utsläpp.

– Det skulle kunna fånga in 800 000 ton koldioxid om året, vilket motsvarar utsläppen från all biltrafik i Stockholm under samma period, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Stockholm Exergis satsning var en av sju som passerade nålsögat när EU:s innovationsfond valde mellan 300 sökande från hela Europa. Men det är inte bara ett prestigeprojekt, utan också helt nödvändigt för att Stockholm ska klara klimatmålen, menar Anna König Jerlmyr.

– Stockholm har som ambition att bli världsledande när det gäller att uppfylla Paris-avtalets mål om maximalt 1,5 graders uppvärmning. Man behöver även fånga upp koldioxid ur atmosfären för att lyckas med det.

Den infångade koldioxiden kan sedan transporteras till exempelvis Norge och Holland och pumpas ner i havsbotten, där den så småningom mineraliseras och omvandlas till berg.

Till skillnad från andra projekt för fossil koldioxid inom CCS-området (carbon capture and storage, eller infångning och lagring av koldioxid), som utvecklats för att ta hand om egna utsläpp, är tanken är att Stockholm Exergi ska sälja de negativa utsläppen till företag som inte kan bli av med sina egna.

– Ambitionen är att den här tekniken ska införlivas i alla fjärrvärmeverk.

Kan det bli ett sätt för miljöbovar att köpa sig fria?

– Det är en farhåga som man verkligen har analyserat noga och det finns ett kontrollsystem. Det här ska inte ersätta andra åtgärder.

Många CCS-projekt har lagts ner, vad talar för att den här satsningen ska lyckas?

– När man redan har en testanläggning i drift är det fullt möjligt att förverkliga det här till 2025. Dessutom har tekniken utvecklats och blivit mer mogen.