Upplands-Brohus får investera 68 miljoner kronor i radhusprojektet i hörnet Köpmanvägen och Kamrervägen.

Detta beslutade kommunfullmäktige före sommaruppehållet. Samtidigt beslutades att ett borgensåtagande på samma summa skulle godkännas.

Mitt i har i flera artiklar berättat om planerna för området mellan stationen och Bro centrum.

Från början planerades det för flerfamiljshus med hyresrätter, men detta fick en förändrad inriktning. I stället fick kommunala Upplands-Brohus i uppgift att bygga 16 bostadsrättsradhus som ska vara 91 kvadratmeter vardera och ha två våningar.

– Alliansens vilja är att Bro framöver ska upplevas som en ort med småstadskänsla med vacker och småskalig bebyggelse. Stadsradhusen kommer att passa väl in i den bilden i gamla Bro - fler hyreshöghus gör inte det, säger KSO Fredrik Kjos (M).

MP och V ville avslå

Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på avslag. Efter votering gick förslaget igenom med siffrorna 36-5. Vänsterns Erik Karlsson skrev en motvieringen till sitt yrkande: ”Ytterligare ett bostadsrättsjippo från Alliansen som kan komma att kosta oss skattebetalare mer än det smakar”.