GRÖNT. Bara tak som är gjorda av någon form av vegetation tillåts på de nya radhusen, enligt den detaljplan som kommunen klubbat igenom. Foto: Vilhelm Stokstad/Stefan Källstigen

Grönt ljus för radhusbygge i Närlunda

Två hus med fyra bostäder kan byggas på en avstyckad villatomt i Närlunda, enligt den nya detaljplan som kommunen klubbat igenom. Och bara gröna tak är okej.

  • Publicerad 11:55, 23 maj 2022

Ett vanligt plåt- eller tegeltak är alltså inte tillåtet.

Klartecken har getts för bygget av två parhus på en avstyckad villatomt i Närlunda.

Det är på Skäluddsvägen 4 som bostäderna planeras byggas, utifrån den detaljplan som Ekerö kommun nyligen klubbade igenom.

Enligt den planen ska taken på husen vara gröna.

"Taken ska ha någon form av vegetationsskick, till exempel sedumtak, grästak, örttak eller mosstak. Ett vanligt plåt- eller tegeltak är alltså inte tillåtet", skriver Tobias Öberg, planarkitekt på Ekerö kommun, i ett mejl till Mitt i Mälarö.

Vegetationen på taken ska nämligen förstärka områdets gröna karaktär samtidigt som det gör att dagvattnet inte rinner av taken lika fort.

De fyra bostäderna kommer också få varsin carport eller garage och kan byggas som tvåvåningshus med källare eller garage under.

Plan för förtätning

Närlunda har i kommunens översiktsplan pekats ut som ett område som ska förtätas, eftersom det där redan är bebyggt och finns kommunal infrastruktur. Den detaljplan som nu tas fram gäller dock bara denna specifika fastighet.

"En del fastigheter kan fortfarande ha outnyttjad byggrätt inom sin detaljplan men om andra delar av Närlunda ska få utökad byggrätt måste det föregås av att en detaljplan tas fram", skriver Tobias Öberg.

I den detaljplan som tidigare gällt i området har strandskyddet varit upphävt, men med en ny plan behöver den frågan prövas på nytt. Det är Länsstyrelsen som har sista ordet och som har i uppgift att granska att ett upphävt strandskydd i detaljplanen inte strider mot bestämmelser. Länsstyrelsen har dock inte yttrat sig om det vid samråd eller granskning.

Planen vinner laga kraft i slutet på maj, om inga överklaganden sker. Sista chans att överklaga är 27 maj.

Så blir de nya husen

Detaljplanen godkänner bygge av fyra bostäder i två par- eller kedjehus.

De får byggas som tvåvåningshus med källare eller garage under.

Det planeras för en väg på en markremsa i den södra delen av tomten.

Visa merVisa mindre

Drottningholms turister på väg tillbaka

Nyheter Tapp mot 2019 – men går framåt: "Över förväntan" Efter pandemiåren börjar turisterna hitta tillbaka till såväl Drottningholms slott som Birka. Men än är antalet besökare inte lika många som tidigare.fredag 5/8 14:08

Ekerö har fyllt sin tilldelade flyktingkvot

Nyheter Bara två platser kvar Nyligen lagstadgades det att kommuner i Stockholm ska tillhandahålla boende åt ett visst antal ukrainska flyktingar som flytt från kriget. I Ekerö kommun hamnade antalet på 86 personer, en kvot som...lördag 30/7 5:13

Stenhamraskolan kan flyttas

Nyheter Politikerna riktar in sig på att riva skolan och bygga en ny Att Stenhamra centrum står inför förändringar har varit planerat länge. Nu har ett nytt beslut tagits där man vill flytta på Stenhamraskolan. Till våren ska medborgarna få tycka till.söndag 24/7 5:00