Skiss. Så här stor kan den nya skolan på Söderhöjden bli – med plats för 640 elever. Foto: Pelago

Grönt ljus för friskola på Söderhöjden

Den planerade friskolan på Söderhöjden i Jakobsberg får grönt ljus, det beslutades på senaste kommunfullmäktige.

  • Publicerad 15:16, 17 maj 2022

Både markanvisning samt detaljplan för den nya friskolan antogs på senaste kommunfullmäktige den 16 maj.

Beslutet om att bygga friskolan tas trots att barn- och ungdomsförvaltningen uttryckt att det finns risk för överkapacitet.

Att planeringen har fortsatt är något oppositionen riktat stark kritik mot. Under sammanträdet lade oppositionen fram ett tilläggsyrkande om att kommunstyrelsen skulle utreda om man kunde utöka skolplatserna på Tallbohovskolan i stället, något som fick avslag.

Internationella Engelska skolan har visat intresse för att få driva skolan. Bygget planeras vara klart fem år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.