Det brann 13 ljus på Lövholmsvägen i Gröndal i tisdags kväll. Ett ljus för varje träd som exploateringskontoret beslutat att fälla – träd som varit en uppskattad grön vägg intill odlingslotterna i Fågelsångens trädgårdsförening och 1700-talsgården där.

– Vi har svårt att förstå beslutet eftersom cykelbanan redan är bred. Träden tillför viktiga natur- och kulturvärden och är otroligt omtyckta. De behövs för att lindra värmeböljor och skydda vid skyfall som blir vanligare vid klimatkrisen, sa Gröndalsbon Annica Nilsson, medlem i Trekantens klimatgrupp.

En liten skara Gröndalsbor hade slutit upp i duggregnet, sedan de fått beskedet att träden skulle fällas i veckan. Desto fler har protesterat mot planerna genom åren. Nätuppropet "Rädda hägg- syren och valnötsträd i Gröndal" har fått över 800 underskrifter och många har kontaktat exploateringskontoret och exploateringsnämnden.

– Jag har inte träffat en enda Gröndalsbo som inte blivit upprörd över det här, sa Monika Brannäs, också medlem i klimatgruppen.

Ingår i cykelstråk

Under onsdagen sågades träden ner – syrener, hägg, lönn, björk och andra lövträd. Orsaken är att den 180 meter långa sträckan ingår i det regionala cykelstråk som som ska underlätta för cykelpendlare. Därför ska gång- och cykelbanan breddas från 3,5 till 5 meter och cykelbanan dubbelriktas.

– Bredden är viktigt för trafiksäkerheten, när vi bygger ut det regionala cykelnätet. Alla ska kunna cykla tryggt på Lövholmsvägen och inte behöva ge sig ut på Gröndalsvägen som är rörig, säger Anders Österberg (S) ordförande i exploateringsnämnden.

Anders Österberg tillträdde efter maktskiftet och har fått många mejl från Gröndalsbor under sin första tid på jobbet. Han har försökt att svara på alla, efter att ha satt sig in i frågan.

– Det är viktigt för mig att svara människor. Sedan är man inte alltid överens. Olika principer vägs alltid mot varandra när man fattar beslut. Man får se till helheten, säger han.

Träden ska ersättas

Med det regionala cykelnätet vill staden uppmuntra klimatvänligt cykelpendlande. Men kritikerna menar att staden är stelbent och att det hade gått att låta cykelbanan vara något smalare längs Lövholmsvägen och ändå få till ett fungerande cykelnät.

Byggprojektledaren Anders Cedervall, menar att man delvis gått Gröndalsborna och kolonilottsföreningen till mötes.

"Enligt standarden för ett pendlingsstråk krävs en bredd på 5,5-7 meter. Vi ligger här i det lägre spannet och har även minskat till 5 meter vid själva koloniområdet för att minimera intrånget i parkytan och för att några fler träd ska klara sig", skriver han i ett mejl.

Han lyfter också fram att de träd och buskar som tas bort ska ersättas med nya.

– Men det tar tid innan träd växer till sig och gör samma nytta som äldre träd, säger Annica Nilsson.