Botkyrka kyrkas kyrkogård är full. För att åtgärda det beslutade kommunens politiker i juni att godkänna en planerad utbyggnad av kyrkogården med flera tusen nya gravplatser. Det skulle säkerställa gravplatser för flera decennier framåt.

Kyrkogårdens framtid blir nu fråga för mark- och miljödomstolen efter att föreningen Den goda jorden har överklagat kommunens beslut. Föreningen anser det problematiskt att kyrkan skulle ta jordbruksmark i anspråk för gravplatserna.