Alla fönster utom ett vetter mot norr i Cecilia Håkanssons lägenhet ovanför Södra station vid Bergsgruvan.

– Enda anledningen till att det var okej att bygga så var för att de vetter mot öppen park. Mitt ljusinsläpp kommer att försvinna helt, säger hon.

Hon är en av flera grannar som motsätter sig stadens planer på att bygga ett 14 våningar högt hus i parken. Flera läsare har hört av sig till Mitt i, kritiska till höjden på huset, att stadsdelen förtätas än mer och planerna på en stor cykelparkering i garaget.

I Cecilia Håkanssons fall skulle huset hamna bara några meter utanför hennes fönster.

Konceptbild på hur det nya höghuset kan se ut när det är klart.

Konceptbild på hur det nya höghuset kan se ut när det är klart.

Brunnberg och Forshed

Plats för 300 cyklar

I botten av det planerade höghuset är det tänkt att bli ett garage med plats för runt 300 cyklar. Det har tagit staden många år att ta tag i planerna, som grundar sig i ett avtal som skrevs med Trafikverket när Citybanan skulle byggas.

Dealen var att staden skulle tillhandahålla cykelparkering för pendlare. Resonemanget var sedan att det var bättre att även bygga lägenheter när marken ändå skulle tas i anspråk.

– Cykelgaraget kommer inte att användas, folk tar buss eller tunnelbana hit. Att ordna fler parkeringar vid entrén mot Swedenborgsgatan där många cyklar hade varit mer logiskt, men då får de inte bygga lägenheter, säger Cecilia Håkansson.

– Folk ställer hellre cykeln på gatan än betalar för cykelgarage, bättre att fixa fler utomhusställ med två våningar vid Swedenborgsgatan och spara flera miljoner.

Grannarna Maria Stenberg och Cecilia Håkansson är emot planerna på ny bebyggelse i Bergsgruvan. Rakt utanför balkongen skulle höghuset byggas.

Grannarna Maria Stenberg och Cecilia Håkansson är emot planerna på ny bebyggelse i Bergsgruvan. Rakt utanför balkongen skulle höghuset byggas.

Pekka Pääkkö

Ursäkt för bostadsbygge

De pekar på artiklar om liknande garage i Uppsala och vid Odenplan som till stor del ekar tomma. Enligt siffror från Stockholm Parkering som Mitt i tagit del av är bara 46 procent av de 290 vanliga cykelplatserna vid Odenplan uthyrda.

Enligt grannarna är det helt enkelt bara en ursäkt för att få bygga lägenheter på en plats som staden annars inte hade fått bygga på.

– Vi förstår att fler bostäder behövs, men varför bygga 14 våningar i ett område där det inte passar in? säger grannen Maria Stenberg, som bor en våning upp.

Minst fem rödlistade skogsalmar måste fällas för att huset ska kunna byggas i hörnet av Bergsgruvan mot Rosenlundsgatan.

Minst fem rödlistade skogsalmar måste fällas för att huset ska kunna byggas i hörnet av Bergsgruvan mot Rosenlundsgatan.

Pekka Pääkkö

Fritt fram för lek

Ett argument staden lyft fram är att det skulle öka tryggheten i parken, men grannarna känner inte igen sig i att Bergsgruvan skulle vara otrygg.

– Det är inte en undangömd plats, det är en av de tryggaste på Söder. Jag har inga problem med att släppa ut min åttaåriga dotter för att leka själv, säger Cecilia Håkansson.

De befarar att ett offentligt och uppvärmt garage skulle dra till sig oönskade besökare.

Till Mitt i har stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) sagt att de som var kritiska nog skulle få skäl att ändra åsikt när huset stod klart och att huset skulle gifta sig fint med höghusen Strato och Söder torn som ligger i närheten.

– Jag blev väldigt provocerad. Jag tror snarare många politiker kommer ändra uppfattning när de förstår hur orimligt förslaget är, säger Maria Stenberg.

Söderveteran. Jan Nilsson spenderade ungefär tio år i radiobilen på Söder. Idag är han kommunpolis.

Söderveteran. Jan Nilsson spenderade ungefär tio år i radiobilen på Söder. Idag är han kommunpolis.

Pekka Pääkkö

Nära öppen drogscen

Polisen ser dock Bergsgruvan om ett otryggt område, då det ligger nära Mariakvarteren som är en öppen drogscen.

– På senare tid har det blivit något bättre, men det sker en del brott och ordningsstörningar där med anledning av missbruk. Inte minst dikt an Södra station där folk kunnat ta sig in i utrymningsgångar vilket visat sig problematiskt, säger kommunpolisen Jan Nilsson.

Ett nytt hus tror han kan bidra till ökad trygghet, då det skulle bli fler verksamheter och större genomströmning av folk. En förutsättning är dock att platsen utformas på rätt sätt och att inga döda ytor uppstår.

Hur ser du på cykelgaraget?

– Fastigheter som många har tillgång till måste vara byggda på ett sätt som förebygger brott. Det finns skalskydd och flera möjliga åtgärder att ta till.

Byggs för framtiden

Stadsbyggnadskontoret arbetar nu med att hantera alla de synpunkter som kom in under samrådet. Ett uppdaterat granskningsförslag ska presenteras under hösten.

Trots den låga beläggningen i garaget på Odenplan menar Jan Valeskog att cykelparkeringarna behövs.

– Vi har långa prognostider när det gäller infrastruktur, inte minst vad gäller prioriterade trafikslag som fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. På senare år har antalet cyklister ökat mycket och ser vi framåt kommer ännu fler att cykla. Då blir garagen vid Odenplan och Södra station en fantastisk tillgång.

Nytt höghus vid Södra station – för trygghetens skull

14 våningar, 80 lägenheter och garage för 300 cyklar. Trots grannars invändningar går staden vidare med planerna på höghuset i Bergsgruvan.

– Många kommer få skäl att byta uppfattning när huset är klart, säger Jan Valeskog (S).

Vid Södra station ligger parken Bergsgruvan. I dess sydöstra hörn finns planer på att bygga ett punkthus på 14 våningar. I botten är det tänkt att bli tre våningar med garage för 300 cyklar. Högst upp på huset ska det byggas en pergola.

Bakgrunden är en gammal överenskommelse med Trafikverket. I samband med bygget av Citybanan skulle staden ordna så att Södra station fick ett cykelgarage.

Konceptbild på huset i Bergsgruvan.

Konceptbild på huset i Bergsgruvan.

Brunnberg och Forshed

Väl använt

Men staden ansåg att det vore bra att även passa på att bygga bostäder på platsen. Efter beslut i stadsbyggnadsnämnden ska förslaget ut på granskning, vilket betyder att det är ett steg närmare att bli verklighet.

– Särskilt på Södermalm kan jag tänka att cykelgaraget blir uppskattat och väl använt. Vi tillför också hyresrätter vilket vi gärna ser mer av, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Huset skulle ligga inom den röda markeringen.

Huset skulle ligga inom den röda markeringen.

Stockholms stad

Otryggt område

Förhoppningen är även att bygget kan bidra till att området känns mer säkert. Till exempel anmäls det här brott som misshandel och skadegörelse relativt ofta. Trygghetsmätningar visar att den upplevda otryggheten på platsen är hög.

– Byggnaden gör att fler rör sig i området, de som använder garaget och de som bor där, vilket minskar otryggheten.

Under samrådet förra året inkom 103 yttranden. De flesta kom från privatpersoner som var negativa. Invändningar fanns mot att huset var för högt, att det skuggar parken och husen omkring och att kulturmiljön påverkas negativt.

I den sydöstra delen av Bergsgruvan är huset tänkt att byggas.

I den sydöstra delen av Bergsgruvan är huset tänkt att byggas.

Victor Malmcrona

Franska balkonger

– Huset skulle spela med de närliggande höghusen Söder torn och Strato. Rent arkitektoniskt blir det en fin koppling mellan byggnaderna. Sedan är NIMBY-fenomenet oundvikligt och grannar får utstå stök under byggtiden, vilket jag förstår är jobbigt. Men jag tror många kommer att få skäl att byta uppfattning när huset är klart.

Rödgröna majoriteten vill dock se att skuggningen av närområdet minimeras, och att indragna eller franska balkonger därför skulle kunna vara en idé.

Granskningen är planerad till hösten. Ett antagande av planen väntas i stadsbyggnadsnämnden i december 2024.

Ritning över hur stor skuggan blir, vid vårdagjämning klockan 12:00.

Ritning över hur stor skuggan blir, vid vårdagjämning klockan 12:00.

Brunnberg och Forshed

50 meter högt

Vad: Ett 50 meter högt punkthus på 14 våningar med 80 hyresrätter. Även cykelgarage med 300 platser och en affärslokal.

Var: I parken Bergsgruvan vid Södra station, mot Rosenlundsgatan.

Byggherre: Wallenstam, som även ska stå för projektkostnaden.

Granskning: hösten 2024.

Antagande: december 2024.

Källa: Stockholms stad

Planprocessen

Start-PM: Arbetet att ändra detaljplanen inleds. Här presenteras förslaget i stora drag.

Samråd: Grannar och kända sakägare får möjlighet att tycka till om förslaget

Granskning: Här ges en chans att kontrollera hur inlämnade synpunkter tagits tillvara och hur förslaget har påverkats. Alla som berörs av ändringen får ytterligare en chans att tycka till.

Antagande: Stadsbyggnadsnämnden godkänner nya detaljplanen. Beslutet kan överklagas.

Källa: Stockholm stad

Konceptbild på huset, sett från parken.

Konceptbild på huset, sett från parken.

Brunnberg och Forshed

Ska bygga skyskrapa vid Södra station – för trygghetens skull

Blir 14 våningar högt ✔ 80 lägenheter ✔ Cykelgarage med 300 platser ✔ Skuggar park