Vid Södra station ligger parken Bergsgruvan. I dess sydöstra hörn finns planer på att bygga ett punkthus på 14 våningar. I botten är det tänkt att bli tre våningar med garage för 300 cyklar. Högst upp på huset ska det byggas en pergola.

Bakgrunden är en gammal överenskommelse med Trafikverket. I samband med bygget av Citybanan skulle staden ordna så att Södra station fick ett cykelgarage.

Konceptbild på huset i Bergsgruvan.

Konceptbild på huset i Bergsgruvan.

Brunnberg och Forshed

Väl använt

Men staden ansåg att det vore bra att även passa på att bygga bostäder på platsen. Efter beslut i stadsbyggnadsnämnden ska förslaget ut på granskning, vilket betyder att det är ett steg närmare att bli verklighet.

– Särskilt på Södermalm kan jag tänka att cykelgaraget blir uppskattat och väl använt. Vi tillför också hyresrätter vilket vi gärna ser mer av, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Huset skulle ligga inom den röda markeringen.

Huset skulle ligga inom den röda markeringen.

Stockholms stad

Otryggt område

Förhoppningen är även att bygget kan bidra till att området känns mer säkert. Till exempel anmäls det här brott som misshandel och skadegörelse relativt ofta. Trygghetsmätningar visar att den upplevda otryggheten på platsen är hög.

– Byggnaden gör att fler rör sig i området, de som använder garaget och de som bor där, vilket minskar otryggheten.

Under samrådet förra året inkom 103 yttranden. De flesta kom från privatpersoner som var negativa. Invändningar fanns mot att huset var för högt, att det skuggar parken och husen omkring och att kulturmiljön påverkas negativt.

I den sydöstra delen av Bergsgruvan är huset tänkt att byggas.

I den sydöstra delen av Bergsgruvan är huset tänkt att byggas.

Victor Malmcrona

Franska balkonger

– Huset skulle spela med de närliggande höghusen Söder torn och Strato. Rent arkitektoniskt blir det en fin koppling mellan byggnaderna. Sedan är NIMBY-fenomenet oundvikligt och grannar får utstå stök under byggtiden, vilket jag förstår är jobbigt. Men jag tror många kommer att få skäl att byta uppfattning när huset är klart.

Rödgröna majoriteten vill dock se att skuggningen av närområdet minimeras, och att indragna eller franska balkonger därför skulle kunna vara en idé.

Granskningen är planerad till hösten. Ett antagande av planen väntas i stadsbyggnadsnämnden i december 2024.

Ritning över hur stor skuggan blir, vid vårdagjämning klockan 12:00.

Ritning över hur stor skuggan blir, vid vårdagjämning klockan 12:00.

Brunnberg och Forshed