Utanför den rivna bussdepån i Hornsberg går en mur längs med Nordenflychtsvägen.

Vid muren ligger en 100 meter lång ”stenöken”. Här växer sällsynta växter som grenigt kungsljus, alpmartorn, cikoria och blåeld.

– Jag tappade nästan andan! säger Anders Erixon om de fynd han gjorde förra året.

Han har precis gått i pension från jobbet som biologilärare på Grillska gymnasiet vid Lindhagensgatan, mitt emot den gamla bussdepån.

Han är dessutom floraväktare åt Svenska botaniska föreningen som håller koll på rödlistade växter.

– Grenigt kungsljus är en av de allra mest sällsynta i Stockholm. Men det finns växter här som är så ovanliga att de inte ens är rödlistade, säger Anders och skrattar till.

Silvermartorn och kardvädd är två av dem. Flera av växterna på platsen är inte skogsväxter utan tecken på kulturmark där människan satt sina spår genom åren. Kardvädd användes till exempel för att rugga ylleltyger på 1700-talet.

Kan flyttas

– Flera av växterna tror jag är rester från när det fanns bryggeri, torp och lantgårdar här. Det är olika skikt av historia.

Tanken är att bygga bostäder, idrottshallar, parker och kontor i området. Just nu pågår ett detaljplanearbete som har dragit ut på tiden för Stockholms stad.

Anders Erixon vill gärna se att staden sparar växtligheten vid muren när man exploaterar marken på nytt. Han har därför hört av sig till stadsbyggnadskontoret.

– Det här är en helt unik miljö. Man behöver inte göra mer än att röja sly vartannat år så att det inte växer igen.

Andrew Blank på stadsbyggnadskontoret berättar att man inte känt till växterna tidigare och att remissinstanser inte informerat om dem under planarbetet.

Titta närmare

Området med växterna är sedan tidigare planerat för bland annat trottoar och bebyggelse, så det är sannolikt att stenarna och växterna kommer att omplaceras.

Betyder det att de växter och stenar som ligger där i dag försvinner från Hornsberg?

– Nej, det betyder inte att de försvinner från Hornsberg, utan det kan vara möjligt att omplacera dem i området, men vi har inte hunnit titta närmare på frågan.