Ginnungagap. Sommaren 2019 tog man beslut om att ta fram förslag på nya boenden i Djursholm, här på Ginnungagap. Foto: Jens Kassnert

Ginnungagap kan snart börja byggas

Detaljplanen för Ginnungagap har vunnit laga kraft. En milstolpe i de sedan länge försenade planerna kring äldreboenden på fastigheten.

  • Publicerad 16:14, 18 nov 2021

Jag lider med alla anhöriga som hade kunnat använda det här boendet.

Överklagan från grannarna i Djursholm mot detaljplanen för Ginnungagap skrotas.

Tidigare i juni gav mark- och miljödomstolen Danderyds kommun rätt. Och i veckan meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för överklagan.

– Jag är väldigt glad för alla de som kan tänkas få bo på det här boendet i framtiden. Att processen äntligen tar slut, och att vi kan komma vidare i det här nu, säger Claës Breitholtz (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Har det varit en svår process?

– Ja. Det här har dragit ut på tiden, och jag lider med alla anhöriga som hade kunnat använda det här boendet. Vi skulle haft det för länge sen, men några har gjort allt för att förhindra det, säger han.

Men det är ju viktigt att som granne kunna påverka?

– Ja, och det har man fått. Och jag tycker att det allmänna trumfar det enskilda i det här fallet. Det här påverkar så många människor i kommunen.

Ett tiotal grannar överklagade detaljplanen.

De har bland annat motsatt sig byggytan, höjden och antalet våningar – som kan skymma sikten för intilliggande fastigheter. Dessutom har frågan om trafiksäkerheten tagits upp som ett eventuellt problem.

Kommunen och byggparten Vectura fastigheter har dock hävdat att man tagit hänsyn till stadsbilden, det kulturhistoriska värdet i området, och menat att trafiken inte bör påverkas för mycket.

Nu får de alltså grönt ljus.

Två boenden, ett långtidsboende och ett korttidsboende, för äldre ska byggas på marken. Korttidsboendet byggs av Danderyds kommun, och långtidsboendet av Vectura fastigheter.

Härnäst väntar en bygglovsprocess för boendena. Ännu är det oklart när de kan bli klara.

– Vi har kört på enligt planering trots att det var övekrlagat, så vi har kommit en bit på vägen. Vi har möte på torsdag, då vet jag mer hur tidsplanen ser ut, säger Håkan Larsson (KD), ordförande i Fastighetsnämnden.

Bostäder för äldre

Två boenden, ett långtidsboende och ett korttidsboende, för äldre ska byggas på marken. Korttidsboendet byggs av Danderyds kommun, och långtidsboendet av Vectura fastigheter.

Källa: Danderyds kommun