Hälsofarlig. I konstgräsplanen på Viksjövallen såg man i en analys från 2017 för höga värden av det cancerogena ämnet PAH. Foto: Erik Lejdelin

Gifter från konstgräset rinner rätt ut i dagvattnet

Fritidsförvaltningen hävdade att de installerat filter som ska hantera det miljöfarliga gummit från Järfällas konstgräsplaner. Men när inspektörer åkte ut för att kontrollera så stämde inte det. Nu tvingas kommunen betala över 100 000 kronor i vite.

  • Publicerad 09:36, 20 dec 2021

Man kan inte heller köpa sig fri med ett vite. De här åtgärderna måste fortfarande göras.

Konstgräsplanerna har de senaste åren blivit allt mer populära i norra Europa eftersom de kan användas året om.

Men de har en baksida.

För att fotbollsplanen ska vara mjuk och ha rätt svikt används små korn av gummi eller plast – så kallade granulater, som oftast består av återvunna bildäck.

Dessa försvinner ut i dagvattnet och påverkar miljön, bland annat i form av höga zinkvärden.

Upprättade en plan

Det var därför kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 2018 upprättade en handlingsplan för att minska spridningen av granulater.

– Det var de själva som hade tagit fram förslagen som vi senare hade tillsyn på, säger Jenny Färm, miljöchef på kommunens bygg- och miljöförvaltning.

Fritidsförvaltningen skulle installera filter i dagvattenbrunnar för att förhindra att plasterna sprids i dagvattennätet. De skulle även ordna hårda ytor för den snö som skottas bort från planen, då plasten finns kvar när snön smälts. De skulle även städa rutinmässigt kring planerna.

Dagvatten. Flera brunnar omkring Järfällas konstgräsplaner saknar granulatfilter, om just den här saknar ett filter är oklart, men 2017 uppmättes för höga värden av zink här. Foto: Erik Lejdelin

Här kan barn få i sig cancerogena ämnen

I en rapport från 2017 kunde man påvisa att det i dagvattnet runt Viksjövallen fanns höga halter av zink som direkt kunde kopplas till granulatgummit i fotbollsplanen. Ett ämne som redan vid låga halter (10-25µg/L) påverkar livet i sjöar och hav – vid Viksjövallen uppmättes den dubbla mängden.

Avrinningsområde är den redan förorenade Bällstaån som i och med konstgräset kan förorenas ännu mer. I gummit hittades också för höga halter av det cancerogena PAH.

PAH i de här mängderna inte bör användas då barn frekvent använder planen och får det på kläderna eller i munnen.

Visa merVisa mindre

Svarade inte i tid

I februari, tre år efter att planen drog i gång, ville miljö- och hälsoskyddsavdelningen ha in dokumentation på om de fullföljt planen. De fick till den 2 augusti på sig.

Men inget svar kom.

I slutet av augusti hade miljö- och hälsoskyddsavdelningen inget annat val än meddela fritidsförvaltningen att de kommer ansöka om begäran av vite.

Då tog det fart. Fyra dagar senare skickade fritidsförvaltningen in sin dokumentation där de säger att de hade installerat granulatavskiljare, anlagt anvisade platser för bortskottad snö och att planerna rutinmässigt städas. Men dokumentationen kom för sent.

Och det stannade inte där.

– Vi åkte ut och kontrollerade att de verkligen hade gjort det men på många punkter så var det inte fallet. Vi är båda kommunala verksamheter, men vi ska behandla alla lika. Så vi ansökte om begäran om utdömande av vite, säger Jenny Färm.

Snöhögar. Den stora spridningen av gummiplaster från fotbollsplaner kommer främst i samband med snöskottning. Foto: Erik Lejdelin

Saknades flera filter

Det visade sig då att fritidsförvaltningen påstått att de installerat filter i dagvattenbrunnar som inte fanns. Kring planer där de påstått sig ha städat rutinmässigt fanns stora mängder granulat som tydligt spred sig till dagvattenbrunnar – utan filter. På Bolinder- och Järfällavallen hävdade fritidsförvaltningen att en anvisad hårdyta för snön hade byggts.

Inte heller det stämde.

Ett saftigt vite

Förutom att mikroplaster spridit sig till dagvattenbrunnar under flera års tid tvingas kultur-, demokrati- och fritidsnämnden betala 110 000 kronor i vite för brister på sex fotbollsplaner, enligt domar från mark- och miljödomstolen. Förvaltningen fick chans att yttra sig innan domen, men avstod.

– Det här är ju inte pengar som kommer oss till gagn, utan de betalas ut till staten, säger Jenny Färm.

Hon tror inte att fritidsförvaltningen ljög om åtgärderna.

– Det fanns nog inte illa uppsåt utan det kan nog bygga på okunskap. Jag vet inte vad som gått fel utan vi ser ju bara på resultatet. Jag tror att de inte är helt nöjda med det här.

Kan inte köpa sig fri

Jenny Färm säger att hon på rak arm inte kan minnas att miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansökt om ett vite i den här storleksklassen mot en annan kommunal verksamhet.

– Man kan inte heller köpa sig fri med ett vite. De här åtgärderna måste fortfarande göras.

Ett halvt ton mikroplaster om året

Enligt beräkningar från Svenska miljöinstitutet släpper en fullstor 11-manna plan ifrån sig över ett halvt ton mikroplaster per år – mycket återvinns till planen men stora mängder försvinner ut i naturen.

I en rapport från institutet pekas konstgräsplaner ut som en av de största källorna till mikroplast i havet nationellt. Såväl gummit som grässtråna ger upphov till mikroplast, spridning sker främst i samband med snöröjning.

I Järfälla finns 14 konstgräsplaner av varierande storlek – alla med fyllda med gummi från gamla bildäck.

Visa merVisa mindre

Fritidschefen om konstgräsplanerna: Vi har inte bara struntat i det

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen känner inte igen sig att det slarvats så mycket kring konstgräsplanerna i Järfälla.

Papper som inte skickats in i tid och åtgärder som inte var gjorda kostar kommunen 110 000 kronor.

– Vi svarade lite för sent men vi hade dialog via telefon och jag uppfattade det som att svarstiden har förlängts, säger Roger Vintemar, fritidschef i Järfälla kommun.

Enligt en faktura som Mitt i begärt ut från 2019 framgår det att arbetet med att köpa in och installera 31 granulatfällor kostade kommunen 179 000 kronor.

När miljöförvaltningen inspekterade fällorna kunde de i många fall inte avgöra om en fälla hade installerats och på andra platser stod det klart att de helt saknades.

Hur förklarar du det?

– Vi har installerat fällor som du ser på fakturorna.

Men har ni åkt ut och tittat själva?

– Efter föreläggandet så åkte vi ut och tittade och det saknades på några ställen men det stora flertalet var på plats. Det var någon plats där vi ansåg att en fälla inte behövdes, en annan som inte var inkopplad till dagvattensystemet.

Blev ni blåsta av företaget som skulle utföra arbetet?

– Vår uppfattning är att jobbet har gjorts.

Hur kan era uppfattningar skilja sig åt?

– Det kan jag inte svara på. Men det är klart att det finns brister i hur vi lever upp till våra rutiner.

Ni hade chansen att ge er bild till domstolen, varför gjorde ni inte det?

– Det var kort tid och vi var bara två som var insatta i ärendet, och vi var sjuka i omgångar. Vi hade även många andra deadlines.

110 000 kronor kostade det här kommunen, vad tänker du om det?

– Det är jäkligt tråkigt. Det är tydligt att vi har en läxa att göra och se till att det här åtgärdas. Sen är det viktigt att tillägga att vi gjort en hel del arbete, vi har inte bara struntat i det.

Det här skulle förvaltningen göra

Förvaltningen får bakläxa på Tallbohovs IP samt Järfälla-, Bolinder-, Ström-, Veddesta- och Viksjövallen.

Stora brister fanns vad gäller städningen på många plaster, det var svårt att se om filter installerats – i andra fall stod det klart att det saknades. På alla vallar saknades en tydlig plan för planerna skulle utformas för att minska spridningnen av granulater, vilket var en punkterna i fritidsförvaltningens egen handlingsplan.

Visa merVisa mindre