Varje stadsdel har en grupp som ska se till att Stockholms stads handlingsplan genomförs. Syftet är att energin ska gå till det nödvändiga och spara på kostnader. I Skärholmen började gruppen arbetet den 21 oktober och leds av Stefano Prestinoni.

Skärpt läge

Handlingsplanen består av två delar.

Den första kallas "Åtgärder utan betydande verksamhet". Det innebär sådant som drar ner på kostnader men inte märks av för vanliga Skärholmsbor. Till exempel kan gamla energikrävande torkskåp på förskolor bytas ut till mer energisnåla.

Den andra kallas "Skärpt läge". Det är sådant som sparar på elen men har en påverkan på samhället. Till exempel belysning på gator och parker. De åtgärderna kommer inte genomföras i nuläget, men staden måste vara redo att göra det om det krävs.

– Det är svårt att bedöma om det kommer att användas eller inte, men man ska ha en färdig beredskap, säger Stefano Prestinoni.

Julbelysning hänger löst

Vissa åtgärder har redan påbörjats. De 1 100 anställda inom Skärholmens stadsdel uppmanas att minska på vardagselen. Även Skärholmens centrum sparar in.

Redan innan kriget i Ukraina och de stigande elpriserna jobbade Skärholmens centrum med att minska förbrukningen av el. Detta på grund av kostnader men också klimatpåverkan. Centrumchefen Sanna Sultan berättar att de nu har gröna elavtal och använder förnybar energi.

– Tidigare i höstas satte vi in solceller på centrumets tak för att få in el från dem, säger hon.

En ändring som kommer ske i år är att det blir en reducerad storlek på årets julbelysning, den kommer även vara mer energisnål.

– Vår målsättning är att våra besökare inte ska påverkas av de höjda elpriserna, säger Sanna Sultan.