För snart fyra år sedan fick fastighetsförvaltaren Tornberget i uppdrag av Haninge kommun att riva Runstensskolans gamla lokaler för att ge plats åt en ny, större skola.

Det projektet pausades i februari i år och nu planeras en rivning att ske i höst, utan att en ny skola ska byggas upp på platsen. Kommunen vill i stället ta över marken från Tornberget när rivningen är klar.

När frågan var uppe för beslut i kommunfullmäktige i juni motsatte sig flera politiker förslaget – men beslutet att riva skolan gick igenom.

17 000 nya bostäder

Sven Gustafsson (M) kommunstyrelsens ordförande, berättar att man nu vill använda marken för andra ändamål. Haninge kommun och Niam, som äger Haninge centrum, ska i ett nytt samarbete utveckla stadskärnan genom att bland annat bygga nya bostäder.

– Det kan vara så att den här marken kommer ingå i någon typ av markaffär med Niam, säger Sven Gustafsson.

Ambitionen är att starta ett planuppdrag innan årsskiftet och att kommunen tar fram en ny detaljplan för området under 2024.

Tanken är att Handen, Vega och Brandbergen ska knytas samman med 17 000 nya bostäder, enligt ett pressmeddelande från Haningealliansen.

– Planområdet kommer innefatta den gamla fastigheten som var Runstensskolan. Vi vill absolut utveckla den tomten och ha den som en del i det här projektet, säger Linus Björkman (M), kommunalråd och samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

Men att det är just bostäder som kommer byggas över gamla Runstensskolan är inte hugget i sten. Även om det lutar mot det, kan det också bli samhällsservice eller kommersiella ytor, fortsätter han.

"Enormt överskott"

Meeri Wasberg (S), oppositionsråd, är en av dem som reserverat sig mot förslaget att kommunen ska ta över marken. Hon vill se en ny skola ersätta den gamla.

– Bygger man fler bostäder kan man tänka att det också blir fler barn i centrala Handen. De kommer behöva en skola att gå i, säger hon.

Men Sven Gustafsson ser inget behov av en ny skola i Haninge.

– Jag begriper inte varför man håller på och skriker om det här. Vi har ett enormt överskott av skollokaler i Haninge. Vi var ju tvungna att lägga ned en skola nyligen för att vi har så många.

De cirka 350 eleverna som går på Runstensskolan flyttade tillfälligt in i Söderbymalmsskolans gamla lokaler för två år sedan, i väntan på upprustningen. Men nu ser eleverna ut att bli kvar på Eskilsvägen.