Foodtrucks och en dansbana – det är två förslag på vad som kan öppna vid den nedlagda båtmacken och restaurangen i Stäket. Det framkommer i kommunstyrelseförvaltningens inriktningsbeslut, för att utreda om området kan bli en publik plats.

Båtmacken i Stäket har tidigare drivit restaurang och krog i området, men efter att den gått i konkurs ägs nu byggnaden av kommunen.

I en förstudie som miljö- och byggförvaltningen gjort har man kommit fram till att byggnaden kan vara kvar och renoveras, eller rivas för att skapa en ny publik plats. Förvaltningen vill att man går på den andra lösningen.

Ärendet har skickats till tekniska nämnden där beslut ska tas i frågan.