Som Mitt i tidigare har berättat gick det vilt till på det första samrådsmötet den 16 juni. Mitt i:s utsände fick bland annat höra hur exploateringsplanerna för Örvallen liknades vid ett "attentat".

– Det var en väldigt hätsk stämning med några personer som var agiterande och sade saker som jag tycker är helt oacceptabla, säger Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Erfarenheterna fick staden att tänka om inför möte nummer två, som hölls den 16 augusti. Fyra dagar dessförinnan skrev staden på sin hemsida att mötesformen hade ändrats för att "kunna garantera säkerheten".

https://www.mitti.se/nyheter/orbor-kritiska-mot-byggplaner/repvfq!p58EB9LEWNyXKRdLCi6PUg/

Anders Dahlgren är med i Nätverket Rädda Ör som är kritiska till byggplanerna. Inte blev de heller glada av beskedet att mötet skulle hållas digitalt i stället för fysiskt.

– Jag tyckte att det var skit, rent ut sagt, säger Dahlgren och syftar på både framförhållning och mötesform.

– Man utestänger en massa folk som inte har den här digitala kompetensen eller uppkopplingen. Det gör mig besviken på politikerna.

Anmälde till polisen

Stefan Bergström säger att han från tjänstemannahåll nåddes av "starka önskemål" om ett digitalt möte en vecka innan det ägde rum.

– En del var kritiska till konceptet till en början, men jämfört med första mötet var det betydligt fler som fick komma till tals.

Han poängterar att han har ett arbetsmiljöansvar som politiker.

– När en person tycker att det finns skäl att göra en polisanmälan, då tycker jag att det är ett allvarligt tecken.

Det var en av stadens tjänsteman som kontaktade polisen dagen efter det fysiska mötet i juni. Enligt uppgifterna i anmälan skrek en äldre man hotfullt och drämde en bunt kartor mot henne. Tre dagar efter att anmälan gjorts lade polisen ner brottsutredningen.

"Motiveringen är att det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts", skriver polisen i ett mejl till Mitt i.

"Ett svepskäl"

Anders Dahlgren tycker att det är olyckligt om någon har känt sig hotad. Själv upplevde han inte stämningen på det första mötet som hotfull. Men, säger han, projektet är stort och det är "klart att det ibland blir obekväma frågor".

– Om man kände sig hotad av säkerhetsskäl hade man kunnat ordna det andra mötet i stadshuset, där finns det säkerhet och ordningsvakter. Jag tror att det här var ett svepskäl för att slippa träffa medborgarna.

Så går det inte till här, enligt Stefan Bergström. Samtidigt, menar han, har alla mötesdeltagare ett ansvar.

– Jag upplever att tjänstemän och politiker är väldigt öppna för att samtala, lyssna och ta till sig synpunkter.