Göteborg

En förklaring är tjänstesektorns starka utveckling i Göteborg, framför allt då privata företagstjänster. Här har jobben blivit drygt 40 000 fler. Även utbildning, vård och omsorg och offentlig förvaltning sysselsätter väsentligt fler idag än 2007.

Det visar Sysselsättning i fokus 2023, en ny rapport från Business Region Göteborg.

Industrijobben minskar

– I grunden handlar det om att Göteborgs betydelse som Sveriges innovationsmotor och industriella centrum har växt i takt med exportindustrins starka utveckling det senaste decenniet. Den privata sektorn står nu för 70 procent av jobben i Göteborgsregionen, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg i ett pressmeddelande.

Men de klassiska industrijobben har inte blivit fler. De har minskat i alla branscher utom fordonsindustrin.

Efterfrågan växer istället starkt inom avancerade och specialiserade tjänster, inte minst inom naturvetenskap, IT, teknik och ekonomi. Det som populärt kallas för kunskapsintensiva tjänster, KIT.

– I regionen har KIT-sektorn växt med 63 procent sedan 2007. Och de jobben skapas ofta inne i stadskärnan.

Civilingenjör vanligast

I centrala Göteborg arbetar numera var femte person inom just kunskapsintensiva tjänster. KIT har blivit den enskilt största sektorn i Göteborgs Stad, och sysselsätter nästan lika många som handeln och industrin tillsammans.

Samma mönster framträder när man tittar på yrken. Civilingenjör är idag det vanligaste yrket bland invånarna i Göteborg, följt av IT-arkitekt/systemutvecklare.

Stadskärnan stärks

Drygt fyra av tio nya regionala jobb har skapats i Göteborgs stadskärna.

– Vi talar då om Centrum, Majorna-Linné och de centrala delarna av Lundby, som växer betydligt starkare än både kommunen och regionen i stort. Förutom tjänstefieringen är anledningen den förtätning som har skett centralt av både arbetsplatser och bostäder, säger Peter Warda och fortsätter:

– Lindholmen är ett bra exempel. Företag har flyttat in samtidigt som befolkningen har vuxit. Att stadskärnan stärks är positivt i sig, särskilt som centrala Göteborg länge har varit relativt glest befolkad för att vara en storstad. Staden blir mer attraktiv, mer dynamisk, och fungerar allt bättre som regionens motor.