Tandläkarna vet inte alltid vad de kan debitera för och inte, enligt Karin Fälldin (C) ordförande i tandvårdsberedningen. Foto: Region Stockholm/Mostphotos

Fyra av fem tandvårdsräkningar för höga

Tandläkare som utför tandvård för äldre och funktionsnedsatta skickar saltade räkningar till Region Stockholm. Nu kräver regionen tillbaka miljoner av tandvårdsbolagen.

  • Publicerad 13:03, 14 dec 2020

Vi vill inget annat än göra rätt för oss

Tandläkare som behandlar personer med rätt till nödvändig tandvård, som äldre eller funktionsnedsatta, skickar saltade fakturor till regionen.

Det visar en granskning av 706 fakturor, inskickade av 139 vårdgivare under 2019.

Fakturorna var på totalt 3,6 miljoner kronor. Över hälften av dem var helt felaktiga och fick därmed avslag av regionen som nu kräver tillbaka 2 miljoner kronor.

Är tandläkarföretagen fifflare, som skor sig på en utsatt grupp patienter?

– Nej, det handlar om slarv, och okunskap, och det gäller både privata företag och Folktandvården. Men att endast 22 procent av de granskade fakturorna är helt godkända är oacceptabelt, säger Karin Fälldin (C), ordförande i tandvårdsberedningen och beställare av granskningen.

Fakturerar för dyrare åtgärd

Ett typiskt exempel är när en skör person behöver få ett hål lagat, och man bara gör en provisorisk lagning av hänsyn till patientens allmäntillstånd, men fakturerar för en vanlig lagning, berättar hon.

Felfaktureringar har varit kända i flera år. Till exempel har 20 profylaxbesök fakturerats för en och samma patient under ett år, för en annan fakturerades smörjning av slemhinnor med sesamolja samt tandborstning, som är egenvård och inte kan debiteras.

Tandvård på döende

Tandvårdsberedningen har också noterat "överbehandling av en skör patientgrupp och att omfattande tandvård har utförts på patienter i livets slutskede".

Studien visar att den vanligaste orsaken till avslag är att den behandling som gjorts inte stämt med det som står på fakturan.

Till exempel har den omfattande, och dyra, behandlingen av tandlossning inte verifierats med diagnosen paradontit.

Dyrare i Stockholm

Totalt skickades 57 765 tandvårdsfakturor för nödvändig tandvård in 2019, för totalt 255 miljoner kronor.

Kostnaden per person och år är högre i Stockholm än i andra regioner, 9 800 kronor, mot rikssnittet på 5 996 kronor.

Det görs också fler lagningar och undersökningar per patient i Stockholm jämfört med andra regioner.

Kanske patienterna här får bättre tandvård?

– Det är inget som finner stöd i undersökningen. Men vi vet att vi når ut till den här patientgruppen bättre än andra regioner, säger Karin Fälldin.

Nu ska alla vårdgivarna få feedback, och krav ska ställas om att utbilda personalen så de fakturerar rätt. Men det räcker inte, menar Vänsterpartiet, som länge drivit frågan:

– Vi vill se en granskning av samtliga fakturor, polisanmälningar mot de som försökt stjäla från skattebetalarna och ett system för nödvändig tandvård som omöjliggör fusk, säger Jonas Lindberg (V).

Vill göra rätt

Vd för det företag som fakturerat för det högsta beloppet, Robeir Saliba på Flexident AB, säger:

– Vi är inga fifflare. Jag har legat sömnlös många nätter över det här. Jag har alltid varit stolt och glad över att känna att vi gör någonting bra för våra äldre och samhället i stort och har alltid förmedlat det till mina medarbetare.

Han säger att det är ett komplicerat regelverk som inte fungerar så bra med den mobila tandvård som de bedriver, och välkomnar att gråzoner nu tas bort.

– Vi måste göra rätt, men också ta betalt för det arbete vi utför, säger Robeir Saliba.

Här är klinikerna som felat mest

Företagen (med fler än tio granskade fakturor) med högst andel helt underkända fakturor:

Nova Smile Dental AB: 11 av 12 fakturor, 92 procent. Fakturorna uppgick till 69 438 kronor.

Distriktstandvården Sverige AB: 38 av 55 fakturor, 69 procent. Fakturorna uppgick till 227 728 kronor.

Delectus Dental AB: 27 av 39 fakturor, 69 procent. Fakturorna uppgick till 80 981 kronor.

FG Dental Care AB: 9 av 15 fakturor, 60 procent. Fakturorna uppgick till 60 604 kronor.

LA Romain AB: 8 av 15 fakturor, 53 procent. Fakturorna uppgick till 34 022 kronor.

HF Oral Care AB: 48 av 92 fakturor, 52 procent. Fakturorna uppgick till 360 550 kronor.

Folktandvården Stockholm AB: 21 av 57 fakturor, 37 procent. Fakturorna uppgick till 440 158 kronor.

AMA Dental AB: 11 av 30 fakturor, 37 procent. Fakturorna uppgick till 112 090 kronor.

Swedish Dental Shahnavaz AB: 18 av 52 fakturor, 35 procent. Fakturorna uppgick till 255 855 kronor.

Flexident AB: 28 av 89 fakturor, 31 procent. Fakturorna uppgick till 742 862 kronor.

Nödvändig tandvård ges till personer som inte själva har möjlighet att bekosta tandvård, ofta personer på äldreboenden och i annan omsorg, och avser tandvård som påtagligt förbättrar personens förmåga att äta eller tala.

Personerna har rätt att själva välja vårdgivare och betalar samma avgift som för besök på vårdcentralen, och högkostnadsskydd gäller.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre