En kommunal förare i Järfälla lämnade en person med funktionsnedsättning utanför dennes dagliga verksamhet ensam i sju timmar.

Enligt lex Sarah-anmälan ska föraren inte har märkt att den dagliga verksamheten var stängd denna dag och lämnat av personen utan att följa med hen in i verksamheten. Som följd satt personen kvar på samma plats i drygt sju timmar innan chauffören kom tillbaka.

Nu har Transportenheten sett över sina rutiner för att liknande händelser inte ska ske igen. Chauffören har även fått en muntlig varning efter händelsen.