– Vi tillför totalt 140 miljoner kronor till budget 2023 jämfört med tidigare års budget, säger Sofia Almgren, gruppledare för S i ett pressutskick.

– Vår absolut största politiska satsning är att ge våra kärnverksamheter full kompensation för de kostnadsökningar den stigande inflationen för med sig.

Socialdemokraterna konstaterar att det globala ekonomiska läget påverkar den svenska ekonomin och därmed även Österåkers kommun. Därför, skriver partiet, ”är utrymmet för politiska prioriteringar i budget begränsat”.

Ingen skattehöjning

Partiet föreslår trots det oförändrad skatt, men att pengar som kommunen sparat i sin resultatutjämningsreserv används för det "exceptionella ekonomiska läge som nu råder”.

– Våra tre viktigaste områden är de som vi prioriterade i valrörelsen. Det är förskolan och skolan, det är kulturen och fritiden och vården och omsorgen. Totalt tillför vi nämnderna 64 miljoner i riktade satsningar där förskola, skola och utbildning får den största delen, säger Sofia Almgren.

Bland övriga S-förslag är att lägga ned beställar-utförarmodellen eftersom den, enligt partiet, skapar otydlighet.