Raoul Wallenbergsskolan i Bagartorp har sedan starten 2021 fått ett extra årligt lokalbidrag till på cirka 1,3 miljoner kronor från kommunen.

Det får även RWS Järvastaden som öppnade 2017.

På nya skolnämndens första sammanträde beslöts att dra in bidraget för RWS Bagartorp från och med januari 2023.

Togs utan diskussion

Helt oväntat, enligt Per Egon Johansson, vd för RWS-skolorna.

– Det är väldigt bekymmersamt. Eftersom vi nu inte får får täckning för lokalkostnader behöver ju pengarna tas från andra ställen för att det ska gå ihop.

Exakt från vad är inte klart, Per Egon Johansson betonar att eleverna inte ska behöva drabbas i form av sämre kvalitet på undervisningen, men en effektivare verksamhet blir nödvändig, menar han.

Moderaterna kallar beslutet "upprörande", bland annat då det togs utan diskussion med skolan.

Per Egon Johansson, som i ett brev till politikerna argumenterar för att bidraget ska fortlöpa i fem år till, tolkar beslutet som ideologiskt.

– Jag tror inte att någon politiker vill straffa våra elever som bor i Bagartorp eller Järvastaden. Jag kan därför inte se något annat skäl än att det är ideologiskt. S och V är ju generellt sett inte så positiva till friskoleverksamhet.

"Är ett startbidrag"

Stämmer inte, menar skolnämndens ordförande Eva Eriksson (S).

– Vi välkomnar friskolor, jag har varit rektor på en. Men vi ska behandla alla skolor likvärdigt. Tanken med ett extra lokalbidrag är att de ska gälla under uppbyggnadsfasen, som ett startbidrag. De har RWS också vetat om och förhoppningsvis haft en planering för.

De har ett hyreskontrakt som sträcker sig tio år framåt. Bör inte hänsyn tas till det?

– Inte om man ska behandla alla likvärdigt i kommunen. Internationella engelska skolan (startade 2021) får tillexempel inget extra bidrag.

Eva Eriksson påpekar att skolpengen nu höjts med sju procent vilket delvis kommer att kompensera RWS Bagartorp.

Vad gäller RWS Järvastaden löper avtalet om extra lokalbidrag ut om ett par år.