Ramsmora

Vatten porlar och hästar mumsar hö. På kyrkans mark i Ramsmora vill Nacka kommun anlägga två elvaspelarplaner med konstgräs. Men hasselsnok, mindre vattensalamander, nordfladdermus och brunlångöra lägger krokben. Länsstyrelsen förbjuder planerna tillsvidare och kräver att kommunen utreder alternativa platser och hur påverkan på djur och natur kan minskas.

Förra tisdagen godkände kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott ytterligare 500 000 kronor för att utreda Ramsmora vidare. Fotbollsplanerna som skulle vara klara­ i år blir därmed försenade och kan ”tidigast påbörjas under 2024”, skriver fatighetsenhetens tillförordnade chef Mats Fryxell.

”Brist på idrottsytor”

– Huvudspåren är Ramsmora och Källtorp. Vi har inte gett upp hoppet, sa kommunalrådet Mats Gerdau (M) i början av mars.

Men även de två elvaspelarplanerna i fårhagen i Källtorp som skulle vara klara i år har förbjudits. Både av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Den öppna ängsmarken anses ha riksintresse för både kulturmiljö och friluftsliv. Nacka kommun överklagade till mark- och miljööverdomstolen som i slutet av mars nekade prövningstillstånd. Ett beslut som inte går att överklaga.

Oppositionsrådet Johanna Kvist (S) är för fotbollsplaner i Ramsmora och Källtorp men vill att Moderaterna vidgar vyerna.

– Grundproblematiken är att Moderaterna har valt bort till exempel Sicklavallen. Risken med Källtorp och Ramsmora är ju att det inte blir något alls och de kan ändå inte ersätta bristen på idrottsytor i centrala Nacka, sa Johanna Kvist i början av mars.

Sicklavallen bortförhandlad

Oppositionspartierna var före valet överens om en elvaspelarplan på Sicklavallen. Nu har de majoritet i kommunfullmäktige, men som tack för 25 klimatsatsningar har Miljöpartiet lovat Alliansen att inte riva upp bostadsplanerna.

Johanna Kvist har ändå inte gett upp hoppet och har lämnat en motion om ett idrottscampus på Sicklavallen.

”Behöver bostäder”

Men trots motgångarna i Källtorp och Ramsmora vill Mats Gerdau (M) inte skrota bostadsplanerna på Sicklavallen.

– Vi behöver bostäder och vi behöver intäkter. Vi får in en halv miljard för bostäderna på Sicklavallen som vi kan använda till massor av bra idrottsanläggningar. Oppositionen säger nej till alla intäkter. Ska du ta ansvar måste du finansera till sista kronan.

Enligt Mats Gerdau tittar kommunens tjänstemän på uppåt 20 platser i Nacka där elvaspelarplaner för fotboll kan bli aktuella.

– De tittar på alla möjliga och olika lokaliseringar och tänkbara problem som de för med sig, om de påverkar naturreservat eller eller blir väldigt dyra.

Vattenledningar försvårar

Både Alliansen och Socialdemokraterna pekar ut Porsmossen som ett intressant alternativ. Reningsverket som stängde 1999 är borta och nu använder kommunen främst platsen som upplag för snö och grus. Kommunen äger marken men att anlägga fotbollsplaner här är ändå komplicerat.

– Det ligger huvudvattenledningar där och vi måste ha bredskap att kunna riva upp planen om något händer, säger Mats Gerdau.

P-plats kan bli grön

Även grusparkeringen vid Hellasgården ses som högintressant. Den har tidigare använts som grusplan och två fotbollsmål står på gräsplätten intill. Men marken ägs av Stockholms stad.

– Den känns väldigt bra. Det är en yta som redan är ianspråktagen och som inte används speciellt ofta. Jag ska kontakta Stockholms stad så vi kan komma vidare där, säger Mats Gerdau.

Han lyfter även fram möjligheten att förstora sjuspelarplanen Orminge bollplan till en elvaspelarplan.

– Det vore en enkel och bra lösning det ligger nära där det bor mycket folk. Det kan behöva sprängas bort en bergsklack och vi kanske måste dra om en gång- och cykelbana.