Det var i mars som Karin Pettersson, förlossningschef vid Karolinska i Huddinge och en auktoritet inom förlossningsvården, stängdes av från sitt arbete. En tid senare avskedades hon, och polisanmäldes.

Det väckte en våg av protester. En namninsamling skrevs under av över 3 000 personer och finansregionrådet Aida Hadzialic (S) krävde att Karolinskas ledning tar fram en åtgärdslista mot den tystnadskultur som uppges härska på sjukhuset.

– Personalen måste behandlas på ett rimligt och humant sätt, säger Clara Brandkvist, biträdande överläkare vid förlossningen på NKS, en av dem som protesterade den här onsdagen med plakatet "Ledningen ljuger fan vad det suger".

Utreds nu

En extern juristfirma har anlitats för att utreda hur ärendet hanterats, efter att ett 40-tal anmälningar om avskedandet kommit in till sjukhusets visselblåsarfunktion.

Karolinskas ledning har även JO-anmälts sedan en beställd granskning av förlossningsvården inte diarieförts och därmed blivit allmän handling.

Anses illojal

Anledningen till att Karin Petterson fick sparken uppges bland annat vara att hon inte anmält bisysslor, inte varit på jobbet under arbetstid och då inte gått att nå, och använt arbetsmejlen för privat korrespondens.

Hon ansågs illojal. Och under hashtaggen #jagärillojal har protesterna fortsatt.

– Vi fortsätter tills ledningen förstår att de gjort fel och Karin får tillbaka sin tjänst, säger Clara Brandkvist.

Förlossningschef vid Karolinska uppsagd – protester

Karin Pettersson, förlossningschef vid Karolinska universitetssjukhuset sedan 20 år, har blivit uppsagd. Anledningen uppges vara grov illojalitet mot arbetsgivaren.

Det har orsakat en proteststorm bland personalen i regionens förlossningsvård. Ett öppet brev till Göran Stiernstedt, styrelseordförande i Karolinska universitetssjukhuset, hade på onsdagseftermiddagen fått 900 namnunderskrifter.

Enligt SVT har Karin Pettersson bekräftat uppsägningen, men avböjt att kommentera.

Bland dem som protesterar mot uppsägningen finns såväl överläkare som barnmorskor.

Mia Ahlberg, docent och barnmorska, är en av dem som protesterar mot att Karin Pettersson fått sparken. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.

Mia Ahlberg, docent och barnmorska, är en av dem som protesterar mot att Karin Pettersson fått sparken. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.

Mikael Andersson

"Obegripliga anklagelser"

En av dem är Mia Ahlberg, tidigare tillförordnad verksamhetschef för omvårdnad och graviditet på Karolinska.

"Under de 7 år jag har suttit i ledningen tillsammans med Karin är hon en av de mest engagerade och närvarande cheferna. För mig är anklagelserna obegripliga" skriver hon i en kommentar till namninsamlingen.

Enligt uppgifter i SVT ska Karin Petterson inte ha anmält bisysslor som genomförts på arbetstid, till exempel föreläsningar på läkemedelsföretag, och då tagit betalt privat. Hon ska även vid flera tillfällen inte ha varit på jobbet under arbetstid och inte gått att nå.

Påtalat missförhållanden

Men enligt det öppna brevet är det precis tvärt om.

"Vi har svårt att tänka oss en mer lojal och ärlig arbetskamrat. Hennes arbetsinsats har sedan många år varit oerhörd med en hög grad av tillgänglighet både lokalt och nationellt", skriver bland andra Magnus Westgren, professor vid KI och före detta överläkare.

Enligt brevet handlar det istället om att Karin Pettersson fört personalens talan och informerat sjukhusledningen om missförhållanden.

"Det är svårt att bortse från detta nu när hon på ytterst vag grund anklagas för illojalitet" skriver de.

Förlossningschefen vid Karolinska har fått sparken.

Förlossningschefen vid Karolinska har fått sparken.

Stefan Källstigen

Hög chef vid Karolinskas förlossning får sparken

Anklagas för illojalitet ✔ Kollegorna protesterar: Hon var obekväm och påtalade missförhållanden

”Rädslokultur härskar på Karolinska”

Det är "ett symtom på den rädslokultur som man tillåtit bli härskande på Karolinska, "management by fear". Läkarförbundets skyddsombud Hanna Reimerson skräder inte orden sedan förlossningschefen Karin Pettersson fått sparken.

Hon menar att sjukhusledningen ägnar sig åt att jaga formaliafel, istället för att fokusera på patienterna och vården.

Enligt en utredning som Rättskansliet vid Karolinska gjort ska Karin Pettersson ha agerat illojalt mot arbetsgivaren. Hon har bland annat inte anmält bisysslor som genomförts på arbetstid, till exempel föreläsningar på läkemedelsföretag, och tagit betalt privat.

Hanna Reimerson menar att det är orimligt att de skäl som angetts kan vara grund för avsked.

Patrik Rossi, tillförordnad sjukhusdirektör, skriver i ett mejl att han inte vill kommentera enskilda personalärenden, men att det krävs "allvarliga förseelser för att avsked ska komma ifråga".

Hanna Reimerson, Läkarförbundets skyddsombud, anser att sjukhusledningen står för en rädslokultur.

Hanna Reimerson, Läkarförbundets skyddsombud, anser att sjukhusledningen står för en rädslokultur.

Privat

Starkt stöd

Beskedet att Karin Pettersson fått sparken slog ner som en bomb bland personalen inom förlossningsvården i regionen. Hon är en välrenommerad förlossningsläkare, och den namninsamling som drogs igång fick omkring 1 600 underskrifter på bara ett par dagar.

– En av anledningarna till att Karin är så populär är att hon alltid sätter patienten, den gravida och födande kvinnan, i första rummet, och därmed också sin personal, och hon är inte rädd att ta strid för vår kärnverksamhet om det behövs, säger Hanna Reimerson.

Enligt henne är det inte första gången som chefer vid Karolinska blir avstängda eller avskedade på liknande sätt.

– Vi ser det som ett symtom på den rädslokultur som man tillåtit bli härskande på Karolinska, "management by fear".

Patrik Rossi, tillförordnad sjukhusdirektör, tillbakavisar kritiken om "rädslokultur" på Karolinska.

Patrik Rossi, tillförordnad sjukhusdirektör, tillbakavisar kritiken om "rädslokultur" på Karolinska.

Karolinska universitetssjukhuset

Högt i tak

Det håller inte Patrik Rossi med om. "Jag delar inte bilden att Karolinska universitetssjukhusets arbete med regelefterlevnad skulle bidra till en sådan kultur. Karolinska är och ska vara en arbetsplats där det är ”högt i tak”.Yttrandefrihet gäller och sjukhuset vidtar inte arbetsrättsliga åtgärder mot medarbetare som är kritiska" skriver han.

För dem som arbetat under Karin Pettersson blir det nu tufft, menar Hanna Reimerson:

– När en nyckelperson helt plötsligt plockas bort blir det såklart oerhörda konsekvenser. Allt från mottagningsbesök som behöver ombokas till inställda eller uppskjutna förbättringsprojekt. Sen påverkar det såklart det psykiska måendet hos medarbetarna negativt, med en ökad känsla av otrygghet.

Sjukhuset vidtar inte arbetsrättsliga åtgärder mot medarbetare som är kritiska

Larmar: ”Rädslokultur härskar på Karolinska”

Förlossningschefen sparkades ✔ Facket: Orimliga skäl ✔ Sjukhusdirektören slår tillbaka: ”Högt i tak”

Nu ska Karolinskas tystnadskultur utredas

En extern granskning ska nu göras angående anklagelserna om tystnadskultur på Karolinska universitetssjukhuset efter avskedandet av förlossningschefen Karin Pettersson.

Det meddelade sjukhuset på tisdagen. Tystnadskulturen på Karolinska var också något som diskuterades vid Region Stockholms fullmäktigemöte under dagen.

Vänsterpartiets Jonas Lindberg krävde i en skrivelse en extern granskning, men var alltså redan bönhörd.

– Tystnadskultur är ett återkommande mönster på Karolinska, sade han, och exemplifierade med de annonser för ST-läkare och överläkare som nu ligger ute där det står att sökande "Tar upp kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter eller överordnad".

– Man baxnar, sade Lindberg.

DDR-kultur

Axel Conradi (M) ställde frågan om det vuxit fram en "DDR-kultur" på Karolinska. Finansregionrådet Aida Hadzialic (S) menade att tystnadskulturen vuxit fram under 16 år av moderatstyre, och att det nuvarande mittenstyret tar detta på stort allvar.

– Jag kommer nu att ha ett möte med Karolinska universitetssjukhusets direktör och styrelseordförande och förväntar mig konkreta åtgärder mot tystnadskulturen, sade hon.

– Full pott i socialdemokraternas paradgren att skylla ifrån sig, replikerade Conradi.

Protester

Det var i förra veckan som det blev känt att Karin Pettersson, förlossningschef, fått sparken. Enligt en utredning har hon varit grovt illojal mot arbetsgivaren, och bland annat haft sidouppdag som inte redovisats.

Det utlöste en proteststorm och ett öppet brev där nästan 3 000 personer skrivit under. Kollegor till Pettersson har uppgett att en "rädslokultur" härskar på Karolinska.

Karolinska, Solna.

Karolinska, Solna.

Mostphotos

Tystnadskulturen på Karolinska granskas

Läkare som söker jobb ska ta upp kritik "endast i de korrekta sammanhangen" ✔ Het debatt vid Region Stockholms fullmäktigemöte