Stockholms stad har ingått en samverkansavtal med Hemsö fastighets AB där den första etappen gäller byggandet av en ny ishall på Sätra IP. Planen är att den nya ishallen ska ha två inomhusrinkar och ersätta den nuvarande ishallen och utomhusrinken. 

Nybygget kommer att göra att fler personer i området kan träna och att fler barn och unga får möjlighet att använda ishallen till olika verksamheter. Exploateringskontoret anser att den nya ishallen är positiv för området som helhet, eftersom den kommer att göra att fler besökare kommer dit under olika tider på dygnet. Det ökar tryggheten i området. 

Privatiseringen har väckt kritik

Ishallen ägs och drivs idag av Stockholms stad, den nya hallen kommer istället att ägas av Hemsö som hyr ut den till staden. Samtidigt hyr företaget marken av Stockholms stad. Som Mitt i tidigare berättat tidigare har avtalet väckt mycket debatt och S och V har framfört att det på längre sikt kan bli dyrt för staden att hyra istället för att äga sina lokaler. I dagsläget räknar dock exploateringskontoret med att projektet går plus. 

Stadens avtal med Hemsö innefattar även en byggandet av en multihall vid Vårbergs IP samt en skola inom Tankebyggarorden. 

Kan bli förseningar

Planen är att genomförandebeslutet ska fattas under 2023 och rivning och eventuell marksanering ska pågå i cirka ett år. Bygget ska påbörjas 2024 och den nya ishallen väntas stå klar 2025. 

Enligt explateringskontoret finns dock en risk att bygget blir försenat. Under byggtiden ska den ordinarie verksamheten på Sätra IP flyttas till Mälarhöjdens IP och där byggs just nu en ny ishall. Om det bygget försenas kommer det även att påverka byggstarten av Sätra ishall. 

På torsdag förväntas exploateringsnämnden fatta beslut om planerna.