Ishallen vid Sätra IP är i mycket dåligt skick och riskerar att stängas på grund av rasrisk. Nu har exploateringsnämnden beslutat att staden ska låta det privata bolaget Hemsö fastighets AB bygga två nya ishallar och en skola vid Sätra IP. Och vid Vårbergs IP får bolaget bygga en multisporthall med fotbollsplan, idrottshall, boulebanor, blackbox, en lokal för fritidsändamål samt servicefunktioner för uteidrottsytorna.

I stället för att som tidigare själv äga sina anläggningar ska Stockholms stad hyra in sig i lokalerna. Beslutet är en del i det blågröna styrets strävan att öka samverkan med externa aktörer för att minska stadens kostnader och möjliggöra att nya anläggningar byggs.

"Det här möjliggör att hallarna byggs"

– Vi har en väldigt begränsad budget i staden, så vi måste välkomna fler privata aktörer till byggandet av idrottslokaler så att fler i staden kan idrotta, det är positivt för folkhälsan, säger fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

Är ni inte oroliga för att hyrorna kan höjas på sikt?

– Vi ska ställa krav i kontraktet på långsiktigt hållbara hyror. Staden hade inte haft råd att bygga i egen regi så det här möjliggör att hallarna faktiskt blir byggda, säger han.

Oro för stora kostnader i framtiden

Men oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) är kritisk.

– Behovet av idrottshallar och ishallar är stort. Men vi måste bygga på ett sätt som ger oss mest idrott för pengarna. Man slipper ta lånet i dag med att hyra in sig blir alltid dyrare än att bygga själv på sikt, det visar flera utredningar. Och det kommer att drabba stockholmarna när vi måste använda det stöd som i dag går till idrottslivet till att bekosta hyran till hallarna, säger hon.

Kommun som provat konceptet ångrar sig

DN granskade i maj hur det har gått för kommuner som valt att sälja en stor del av sin verksamhet och sedan hyra in sig. Härnösand är en kommun som sålt ut merparten av sina lokaler för förskolor, skolor och äldreboenden. Framför allt handlade det om att frigöra kapital till kommunen. Men nu ångrar man sig. Med facit i hand blev det dyrt att hyra och man har ett mycket begränsat utrymme att anpassa lokalerna utifrån nya behov.

– Nackdelarna överväger tydligt, det ser vi nu. Man blir hemskt beroende av hyresvärden. När avtalen löper ut har vi inte heller en särskilt stark förhandlingsposition. Ska vi lämna den gamla hyresvärden och bygga en ny skola? Då måste vi hitta ny mark inom skolans befintliga upptagningsområde, säger Eric Liljeström, lokalförsörjningschef i Härnösand till DN.