Grattis! Personal från Nytorgsgårdens plan 3 med sina kursbevis. Foto: Ann Lundqvist

Första demensboendet att Silviahemscertifieras

Södermalm har fått sin första Silviahemscertifiering av ett demensboende i kommunal regi. "Det känns jättekul, men det är nu vårt arbete börjar", säger biträdande enhetschef Anna-Lena Jönsson.

  • Publicerad 17:46, 6 okt 2021

Silviahemscertifiering betyder att all personal på ett boende med inriktning på demens, från vårdpersonal till vaktmästare, har fått utbildning i demensvård.

På Södermalm finns fyra demensboenden i kommunal regi. Nyss blev Nytorgsgården den fösta att certifieras, efter att arbetsstyrkan om ungefär 30 personer gått utbildningen.

– Det är en kompetenshöjning för hela verksamheten, som verkligen gagnar de som bor här. De får bättre vård och ett bättre omhändertagande när personal har djupare kunskap i de här frågorna, säger biträdande enhetschefen Anna-Lena Jönsson.

Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende ligger vid Nytorget och har 31 lägenheter.

Utbildaren Eva Jönsson från Silviahemmet med till biträdande enhetschef Anna-Lena Jönsson under certifieringen. Foto: Ann Lundqvist

Ambition att certifiera fler

Nyligen hölls ceremonin, där utbildarna från Stiftelsen Silviahemmet besökte Nytorgsgården för att dela ut blommor, diplom och certifikat.

– Det känns jättekul, men det är nu vårt arbete börjar. Nu gäller det att implementera arbetssättet i verksamheten. Det är roligt, men samtidigt en utmaning.

Nytorgsgården är det enda kommunala boendet på Södermalm med enbart demens som inriktning, men enligt Anna-Lena Jönsson är ambitionen att certifiera alla boenden.