Är parkeringsplatserna intill pendeltågsstationerna i Tullinge och Tumba enbart för pendlare? Det tycker Botkyrka kommuns tjänstemän som just nu utreder om de kan börja ta betalt av bilister som parkerar på infartsparkeringarna som saknar ärende med den spårbundna kollektivtrafiken.

– Vi vet att parkeringarna nyttjas av boende, besökare i närområdet och näringslivet. Den typen av parkering kan bli avgiftsbelagd medan pendlare parkerar avgiftsfritt genom en SL-biljett, säger Anders Öttenius, stadsmiljöchef på Botkyrka kommun.

Han poängterar att det här förslaget är något som man lyft från kommunens tjänstemän och att det ännu inte är något som kommunens politiker har fått tycka till om.

Tekniken strular

Att avgiftsbelägga infartsparkeringar för alla utom pendeltågsresenärer har testats i både Huddinge och Haninge. Genom att registrera sin SL-biljett i biljettautomaterna kunde man parkera avgiftsfritt.

Men i maj i fjol bytte SL ut de gamla Acess-korten och ersatte dem med de gröna. Tekniken strulade och det är inte längre möjligt att registrera de gröna korten för en avgiftsfri parkering. Ansvaret att ta fram en lösning landade på Region Stockholm som menar att de har tagit fram ett system som gör det möjligt för parkeringsbolag att kontrollera om det finns en SL-biljett kopplad till parkeringsbiljetten.

Regionen menar att det nu ligger på kommunerna att se till att det blir verklighet av det här. Haninge lyfts fram av SL som en pilot i projektet, men inte ens Haninge känner igen SL:s beskrivning och kan heller inte ge en tidsplan för när det här systemet kan rullas ut på en bredare front.

Men det stoppar inte Botkyrka från att gå vidare med planerna.

– Från tjänstemannasidan ser vi att vi kan gå vidare med det här. Det handlar om att frigöra parkeringsplatser som är uppförda för pendlare – det blir fel om intilliggande nyttjar dem som boendeparkeringar, säger Anders Öttenius.

Ladd-infrastruktur på alla parkeringsplatser

Det finns ytterligare en tanke med att avgiftsbelägga parkeringarna.

Ambitionen från Botkyrkas politiker är att installera ladd-infrastruktur på samtliga av kommunens infartsparkeringar. Men det finns ett problem: kommunen får inte sälja el till parkörer enligt beslut från Patent- och marknadsdomstolen.

För att kommunen ska kunna tillhandahålla ladd-möjligheter måste det kombineras med en parkeringsavgift, menar Anders Öttenius.

– Det måste behandlas enligt likabehandlingsprincipen och då kan man inte bara ta betalt för elplatserna utan det måste innefatta samtliga parkeringsplatser, säger han.

När kan allt det här – parkeringsavgifter och elplatser – bli av?

– Det är något som får ske i dialog med politikerna.