Förslaget är att bygga 200 bostäder i området där kyrkobyggnaden Famnenkyrkan ligger.

I ett tjänsteutlåtande i oktober från stadsbyggnadskontoret står att läsa att en ny byggnad ska ersätta kyrkobyggnaden.

Den nya byggnaden var tänkt att länkas ihop med de planerade bostäderna.

Området där bostäderna planeras är ett naturområde som gränsar till Brommaplans tunnelbanestation. Här är det enligt stadsbyggnadskontoret attraktivt att bygga nya bostäder i med nära läge till tunnelbana och bussar på Brommaplan.

Flyttade ut

Under 2022 flyttade Famnenkyrkan ut ur lokalerna.

När Mitt i besökte Famnenkyrkan i somras var församlingen inställd på att kyrkobyggnaden skulle rivas.

Flyttkartonger stod uppställda i kyrkans olika utrymmen. Flytten gick till församlingens ny- och ombyggda lokaler i Ängbykyrkan.

Kyrkolokalerna var i somras fyllda med flyttkartonger. Här kyrkoherde Torbjörn Gustavsson.

Kyrkolokalerna var i somras fyllda med flyttkartonger. Här kyrkoherde Torbjörn Gustavsson.

Stefan Källstigen

Kyrkoherden Torbjörn Gustavsson i Bromma församling berättade att det är väldigt ovanligt att kyrkobyggnader rivs i Sverige.

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 23 februari i år var tongångarna annorlunda.

Ändringar

När nämnden skulle besluta att godkänna redovisningen av det genomförda plansamrådet, fick stadsbyggnadskontoret i stället uppdraget att göra en del ändringar i planförslaget och ställa ut förslaget på en ny granskning.

I ett särskilt uttalande sade majoritetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att partierna ställde sig bakom beslutet att bygga i området men lade samtidigt ett särskilt uttalande:

"Vi ser gärna att kontoret prövar frågan att eventuellt omvandla eller renovera kyrkans samlingslokaler som nu föreslås rivas utan att minska antalet bostäder."

Via sin presstjänst utvecklar det rödgröna styret, som tog över makten i stadshuset efter valet i höstas, motivet till varför de lägger det här förslaget nu, när församlingen redan har flyttat:

"Om det går att undvika rivning och ändå skapa samma antal bostäder med goda boendekvaliteter är det positivt då det innebär ett effektivt resursutnyttjande. Att kyrkan inte använder lokalerna är en förutsättning för att kunna omvandla det till bostäder, oberoende om det sker genom ombyggnad eller rivning med återbruk."

Inte ett förslag

Enligt S presstjänst i stadshuset innebär det särskilda uttalandet inte ett förslag till beslut utan är ett medskick till stadsbyggnadskontoret.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och hänvisade till att naturen i området bör bevaras.

Centerpartiet lade ett särskilt uttalande där partiet ställde sig bakom att bygga i området, ett uttalande som Kristdemokraterna ställde sig bakom.

Ett nytt förslag om byggplanerna i området kommer att finnas klart till granskning i oktober. Därefter ska stadsbyggnadsnämnden ta ställning till det nya förslaget.