En majnatt 2022 flyttades den så kallade Gula villan i Mariehäll, till en tillfällig uppställningsplats på Gårdsfogdevägen i samma område.

Trävillan, en byggnad från åtminstone förra seklets början och som tjänat som kafé under många år, fick maka på sig när en ny verklighet ska fram, en gång- och cykelväg.

Villan skulle helt enkelt ha hamnat för nära gc-vägen om byggnaden fått stå kvar där på Karlsbodavägen.

Några hundra meter bort, i Ulvsunda, hade byggföretaget H Aronsson byggnads AB tidigare en försäljnings- och lagerlokal. För ett par år sedan lämnade företaget lokalerna.

En anledning var, enligt Tomas Persson, verkställande direktör, att detaljplanen satte stopp för expansion.

– Det är en gammal stadsplan från 1956 som inte känns så modern. Det har inte gått att utveckla fastigheten.

Packar kartonger

Vid Brommaplan packar Svenska kyrkan flyttkartongerna. Famnenkyrkan, byggd 1986, flyttar den 13 juni verksamheten längre västerut, till nya lokaler vid Ängbykyrkan.

Famnenkyrkan har i många år sökt en lokal där all personal ryms. Tomten där kyrkan står går inte att bygga ut, enligt kyrkoherden Torbjörn Gustavsson.

– Jag såg fördelar med att sitta samlat, säger han.

Med i korten har även funnits att bostäder planeras på platsen.

– Staden är väldigt intresserad av det här området, säger Torbjörn Gustavsson.

Sorg i att flytta

Att kyrkor utryms är enligt Gustavsson sällsynt, att kyrkor dessutom rivs, om så blir fallet, är ännu mer sällsynt.

Hur känns det att flytta?

– Det är en sorg i det, vi som församling vill vara nära Brommaplan. Famnenkyrkan har betytt mycket för många människor, kyrkan har varit en del av Brommaplan.

I Alviks strand, alldeles vid Mälarens strandkant, finns fler byggplaner som orsakar flyttvågor. Här ska flera kontorshus rivas för att ge plats åt bostäder.

– Det är ett kontorsområde som under lång tid fungerat så där och där det från stadens sida funnits intresse för att utveckla med bostäder, säger Jan-Erik Hellman, projekt- och portföljchef på Vasakronan, bolaget som äger hälften av byggnaderna, nära 50 000 kvadratmeter – varav 40 000 kvadratmeter ska rivas.

Rikard Boman är projektledare på JM, den andra stora fastighetsägaren i Alviks strand. Bolaget ska både riva och bygga nytt i området. Rikard Boman säger att många av de gamla hyresgästerna redan har flyttat och att kontoren nu hyrs ut på korttidskontrakt. De som är kvar erbjuds hjälp med att hitta nya lokaler.

Boman ser fram mot att få sätta spaden i jorden för de nya bostäderna.

– Det här är en fantastisk tomt som ligger i bästa läge. Det finns inte så många sådana platser kvar i Stockholm.