Ingen verksamhet. Klara södra och Thea Privata Grundskola hållit till i huset, som tillsammans hyst ungefär 600 elever. Idag står huset tomt. Foto: Victor Malmcrona

Förslaget: Bygg skola för 2200 elever i Norra Hammarbyhamnen

I norra Hammarbyhamnen, mellan Tullgårdsgatan och Hammarby kanal, kan det bli en skola för 2200 elever. "Monsterskolan", kallas projektet av grannar som kämpar mot planerna.

  • Publicerad 11:50, 9 okt 2020

Fastigheten i fråga uppfördes 1982 och har bland annat fungerat som kontor åt Folksam. Sedan 2002 har gymnasieverksamhet hållit till i huset, men de cirka 600 elever som gått där har sedan en tid tillbaka flyttat ut.

Nu har investmentbolaget EQT planer på att helt göra om huset, så det kan husera fyra gymnasieskolor för totalt 2200 elever.

Det har fått grannar att reagera. Emma Lindberg och Magnus Warberg, som bor i huset bredvid, är några av de som varit med och överklagat bygglovet.

Strandnära. Om förslaget går igenom kommer huset byggas ut över kajen, vilket innebär att träden Emma Lindberg och Magnus Warberg står under försvinner. Foto: Victor Malmcrona

300 procent fler elever

Att bo bredvid en skola har de inga problem med, vad de däremot vänder sig mot är antalet elever.

– Det blir Stockholms största skola, en monsterskola som bara dyker upp. Samtidigt verkar ingen ha beaktat att det redan ligger fyra skolor i det här lilla området, säger Emma Lindberg.

– Det blir en massiv ökning av elever, och vi förstår inte hur det ska gå ihop, säger Magnus Warberg, som är ordförande i bostadsrättsföreningen i huset de bor i.

I den överklagan som föreningen lämnat in pekar de på vad de anser är brister i planen, som att det kommer bli trångt i lokalerna och att ingen skolgård finns planerad.

– Jag hade engagerat mig i den här frågan oavsett var jag bott, för det är helt orimligt. De kan inte ha elevernas bästa i åtanke, säger Emma Lindberg.

Koncept. Så här kan huset komma att se ut enligt ett gestaltningsförslag som lämnats in. Foto: Scharc Group

Störst. Huset byggs ut mot vattnet och får ny fasad. Foto: Scharc Group

Byggs ut

Det var i början av 2019 som EQT ansökte om bygglov för skolan. Huset skulle få ny fasad och flera våningar skulle läggas till.

Staden satte först stopp för planerna eftersom bygget skulle innebära ett för stort ingrepp på fastighetens utseende. Avslaget motiverades också av att huset skulle bli för högt och inte smälta in i området.

EQT fick i uppgift att göra om sin ansökan. Höjden sänktes till sex våningar. Över kajen föreslogs en utbyggnad som lämnade marken fri, så cyklister och gående kunde ta sig under.

"Finns behov av gymnasieplatser"

Bygglovet godkändes, och startbesked gavs av stadsbyggnadsnämnden – men några planer på skolgård finns inte med.

– Det var tidigare en skola med högstadium, gymnasium och vuxenskola. Nu är det enbart ett gymnasium och bedömningen är därför att det finns ett mindre behov av friyta, skriver Joakim Larsson (M), nämndens ordförande, i ett mejl.

Att få till stora skolgårdar är svårt i innerstaden. Här finns dock reakreationsområden i närheten, vilka bedöms som tillräckliga, menar Joakim Larsson.

– Jag tycker att det är bra att vi möjliggör för ytterligare gymnasieplatser i innerstaden eftersom behovet är stort, skriver han.

Ärendet har nu överklagats upp till mark- och miljödomstolen.

Ser inga problem

Från EQT:s håll ser man inga problem med avsaknaden av skolgård.

– Detaljplanen är framtagen i enlighet med plan- och bygglagen och där finns inget krav på skolgård för gymnasieskolor, skriver Daniel Ketema, presskontakt för EQT, i ett mejl.

Ser ni några problem med så många elever på liten yta?

– Nej, skolan uppfyller alla detaljplan-, bygglov- och myndighetskrav, skriver Daniel Ketema.

EQT väntar nu in besked från mark- och miljödomstolen. Om de dömer till EQT:s fördel och om ärendet då inte klagas till mark- och miljööverdomstolen så sätter bygget igång.

Ambitionen är att skolan ska vara klar till höstterminen 2022.

Förslaget i korthet

Förslaget gäller en fastighet på Tullgårdsgatan 12.

En våning ska läggas till, samt en tillbyggnad om sex våningar där det idag är en parkering.

Fasaden görs om.

Huset byggs ut en bit över kajen, men under utbyggnaden ska det fortfarande gå att promenera.

Fyra gymnasieskolor med totalt 2200 elever ska samsas i huset. En av skolorna ska vara yrkesförberedande och driva restaurang i bottenplan.

Samtidigt finns även planer på att göra Tullgårdsskolan större. Enligt ett beslut som klubbades 2019 ska skolan byggas om för att ta emot upp till 1200 elever. I dagsläget ryms ungefär 360 elever.

Visa merVisa mindre