De neddragningar på busstrafiken som redan har presenterats inför 2024 räcker inte på långa vägar. Ytterligare 600 miljoner behöver bantas bort, enligt ett färskt budgetunderlag från trafikförvaltningen. Det är nästan tre gånger så mycket som de hittills aviserade besparingarna.

Samtidigt förslår tjänstemännen att SL-kortet höjas med 29 kronor, till 999 kr nästa år.

Totalt behöver SL förstärka sin budget med 1,7 miljarder kronor nästa år. "Framförallt 2024 och 2025 blir mycket utmanande", skriver förvaltningen och pekar på risken för att besparingarna kan slå fel.

Risken finns att neddragningarna och prishöjningarna leder till minskat resande "i en tid när det istället är viktigt att öka antalet resenärer i kollektivtrafiken", skriver förvaltningen.

"Minskad servicenivå"

Orsaken till SL:s dåliga ekonomi är framförallt att resenärerna inte har återkommit efter pandemin i den utsträckning som politikerna hade hoppats på. Till det kommer stora kostnadsökningar som en följd av räntehöjningar, inflation och ökade lån till investeringar.

Vad besparingarna innebär framgår inte av budgetunderlaget. I april föreslogs att ett 20-tal busslinjer tas bort, att ytterligare ett stort antal busslinjer slås samman och att både pendeltagen och tunnelbanan får minskad turtäthet.

Alla dessa besparingar, som ska ge cirka 230 miljoner kronor är inarbetade i budgetunderlaget. Men det krävs alltså att ytterligare 600 miljoner kapas bort.

"Förslag som trafikförvaltningen utreder är bland annat minskad serviceivå på stationsentréer och biljettkontor, fortsatt anpassning av turtätet till de nya resande nivåerna inom olika områden samt effektiviseringar av trafikavtal i samband med nya upphandlingar", skriver förvaltningen.

Vad biljettpriset ska bli 2025 framgår inte heller, men den ekonomiska planen visar att det behövs fortsatta stora höjningar.

"Har kört i diket"

Oppositionregionrådet Kristoffer Tamsons (M) är kritisk till att det nuvarande regionstyret frös SL-taxan inför 2023, vilket han menar har bäddat för växande underskott.

– Experimenten med taxorna och trafiken har nu nått vägs ände och vänsterstyrets trafikpolitik har kört i diket. Det är skäl nog att lägga partipolitiken åt sidan och rädda kollektivtrafiken från stålbad och nedskärningar, säger Tamsons i en kommentar.

Mittenkoalitionen S,MP och C tar inte ställning till förvaltningens underlag just nu utan ber att få återkomma i höst.

– Jag vill idag varken säga bu eller bä om förslaget till taxehöjning. Men siffrorna understryker ytterligare hur svårt läget är och att vi behöver statligt stöd för att klara av den kostnadschock som vi drabbats av, säger trafikregionrådet Anton Fendert (MP).

Vilka besparingar ser du framför dig?

– Jag hoppas på effektivare trafikavtal som gör att vi kan få samma trafik till lägre kostnad. Men eftersom det saknas miljardbelopp så kommer det inte att räcka hela vägen, säger Anton Fendert.