Under förra sammanträdet i barn- och ungdomsnämnden föreslog Vänsterpartiet i Järfälla att kommunen skulle utreda möjligheterna till att införa gratis frukost till samtliga elever i kommunen.

– Vi ser att det finns ett behov och det finns en ojämlikhet i att alla inte har chans att äta en näringsrik frukost som gör att de orkar hela vägen till lunchen, och problemet har fördjupats i och med det ekonomiska läget, säger Therese Johansson (V), kommunalråd.

Tufft ekonomiskt läge

Hon lyfter den rapportering om att allt fler barn kommer hungriga till skolan, vilket bland annat SVT rapporterat om. Frågan är också något som Vänsterpartiet driver nationellt.

Men de skenande priserna har också lett till att flera kommuner tvingats höja sin budget för skolmaten, något Järfälla ännu inte gjort.

Riskerar inte frukost att ytterligare spä på de ökande kostnaderna?

– Det är klart förknippat med en kostnad men vi tror att vi får tillbaka det i andra ändan när fler barn får en bättre skolgång.

Hon är nöjd med att förslaget bifölls men hon tror att det kan komma att låta annorlunda när det är dags för skarpt beslut att faktiskt införa förslaget.

De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna biföll förslaget men med tillägget att kommunen skulle utreda hur stort behovet egentligen är.

– Förslaget hade gått igenom ändå men vi ville se ett tillägg om att utreda hur stort behovet är först, säger Jonathan Björniden (L).

Nej till frukost till villabarn

Han säger att förslaget kan bli kostsamt om alla elever ska erbjudas frukost. Därför är det viktigt att förslaget bara når de som verkligen behöver det.

– Det kanske bör finnas en socioekonomisk koppling så att vi inte betalar gratis frukost till en massa villabarn.

Men han är inte principiellt emot förslaget.

– Om behovsanalysen visar att det är ett problem att barn svälter så måste vi lösa det. Men om det visar sig vara så kanske det i så fall krävs ett större insatspaket än gratis frukost och att det då snarare är en sak för socialtjänsten.