Kritisk. Regeringen har fortfarande för avsikt att lägga ner Bromma flygplats, meddelar Per Bolund (MP). Maria Stockhaus (M) tycker å sin sida att man först måste inleda utvecklingen av Arlanda, sedan kan man diskutera vad som ska ske med Bromma flygplats efter år 2038. Foto: Stefan Källstigen

Förslag kan stoppa nedläggning av Bromma flygplats

Efter ett möte i trafikutskottet ser det ut som att riksdagen ska kunna rädda Bromma flygplats. Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) är kritisk.

  • Publicerad 11:39, 22 okt 2021

I dag får den sittande regeringen på egen hand fatta beslut om att ändra i det så kallade basutbudet av flygplatser – och därigenom kunna lägga ner Bromma flygplats.

När riksdagens trafikutskott möttes förra veckan ställde sig en majoritet – M, KD, L, SD och C – bakom ett förslag om att flytta över beslutsmakten till riksdagen. Om det har Expressen och SVT tidigare skrivit.

Kan klubbas före jul

Enligt utskottsledamoten Maria Stockhaus (M) är deras drag en direkt följd av att regeringen har ignorerat andra partiers inställning i frågan:

– Vi som representerar en majoritet av svenska folket har väldigt tydligt markerat att vi inte tycker att Bromma ska läggas ner i förtid.

Hur troligt är det att den här ändringen går igenom?

– Vi partier som står bakom det här kommer att stå fast vid det och jag bedömer att det är mycket troligt att det går igenom och klubbas i riksdagen före jul.

Nytt besked: Bromma flygplats kan avvecklas 2025

Mitt i Bromma har sökt miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) för en kommentar om utskottets beslut. Han väljer att svara på frågorna via sms och skriver att regeringen fortfarande avser att lägga ner flygplatsen.

– Jag vill inte spekulera i hur riksdagen kan agera, men om de väljer att rädda en flygplats som går ekonomiskt dåligt fastän det finns goda alternativ blir det ju uppenbart för väljarna var man sätter sina prioriteringar.

Kunde regeringen ha gjort något annorlunda för att få med sig övriga partier på sin linje?

– Jag var tidigt tydlig med att jag ville se fakta på bordet om Bromma flygplats och min förhoppning var att riksdagspartierna skulle vara villiga att ompröva sin hållning i frågan när det fanns. Nu har vi en utredning som bekräftar att Arlanda skulle kunna ta över såväl linjetrafik som det samhällsviktiga flyget, men innan riksdagsledamöterna ens hunnit läsa utredningen sågade man dess slutsatser. Det är inte seriöst.

Tårtkritik

Maria Stockhaus är en av dem som har sågat utredningen. Hon har bland annat kallat utredarens uppdrag för "väldigt styrt".

– Jag vet inte vilken kohandel man har gjort i regeringen, men MP verkar ha krävt att stänga en flygplats och firat med tårta utan respekt för alla människor ute i landet, säger hon.

Utredning om nedläggning av flygplatsen är ute på remiss

Regeringen tillsatte i våras en utredning som gick ut på att undersöka när en förtida avveckling av Bromma flygplats kan ske. Dagens avtal mellan Swedavia och Stockholms stad sträcker sig fram till 2038.

I augusti presenterade utredare Magnus Persson resultatet. Han sade att det är fullt möjligt att lägga ner Bromma flygplats någon gång mellan 2025 och 2027.

Oppositionspolitiker och representanter för flygindustrin har kritiserat nedläggningsplanerna. Två argument har varit att utredningen bygger på osäkerhet och att flygandet kommer att öka efter pandemin.

Utredningen är ute på remiss till den 20 december i år.

Visa merVisa mindre