Namnbyte. Danica sporthall – inte länge till. Foto: Arkiv

Förslag: Danica sporthall byter namn

Gymnastikföreningen GT Vikingarnas hemmahalll i Högsätra kan få nytt namn. Futur Pension Sporthall blir nya namnet.

  • Publicerad 05:10, 2 dec 2020

Namnbytet beror på att föreningens sponsor har blivit uppköpt och bytt namn till just Futur Pension.

Hallen i Högsätra hette från början helt enkelt Högsätra sporthall. I och med att Gymnasikföreningen GT Vikingarna fick nyttjanderättsavtal i hallen 2007 fick de samtidigt rätt att namnge hallen efter sin sponsor– så fick hallen byta namn till Danica sporthall. Och nu är det alltså dags för ytterligare ett namnbyte.

Allt detta enligt en skrivelse från stadsledningskontoret som politikerna i kommunstyrelsen ska ta ställning till.

Men det nya namnet, Futur Pension Sporthall, kanske inte blir så långlivat.

I skrivelsen står nämligen också att föreningens rätt att namnge hallen upphör om sponsoravtalet upphör – eller om deras nyttjande av hallen ändras väsentligt.

Föreningen GT Vikingarna är på gång att bygga en ny gymnastikhall där nuvarande Bodals tennishall ligger. Staden lägger 12 miljoner kronor på arbeten den nya gymnastikhallen. Själva hallen bekostas dock främst av föreningen själv.

Hallar och planer – idrotten får behövligt tillskott 2021