Nu dras snaran åt för flera av kommunens förskolor och skolor.

När det gäller förskolorna rör det sig om 16 förskolor runt om i kommunen som förväntas spara totalt 5,3 miljoner kronor för att få en budget i balans. Störst underskott har förskolorna Blåsippan, Fågelvik och Djurö.

Bland grundskolorna är det fyra skolor som tillsammans måste spara 4,5 miljoner kronor: Hemmestaskolan, Kullsvedsskolan, Kyrkskolan och Värmdö skärgårdsskola (där ingår Djurö skola samt tre ö-skolor).

Till det kommer Gustavsbergs gymnasium, som måste spara 5,5 miljoner.

Åtgärdsplanerna ska presenteras av rektorerna senare i höst, enligt Peter Bergström, utbildningschef i Värmdö kommun.

Vad ska de dra ned på?

– Rektorerna vet bäst själva hur de kan bemanna och ändå hålla en bra kvalitet på verksamheten. Det kan till exempel vara att se över administrativ personal, går det att dra ned på någon tjänst där? Eller om man har två väldigt små klasser på en skola, kan man slå ihop dem och ändå få det att fungera bra?

Vissa kan behöva minska antalet pedagoger, enligt Peter Bergström.

– Det kan vara lärarassistenter, lärare eller barnskötare. Allt beror på hur många barn som finns på enheten. Det är en anpassning av organisation och bemanning utifrån de nya förutsättningar som uppstått i verksamheterna.

Om man räknar in alla enheter som går med plus blir slutresultatet per verksamhetsområde: Förskolor – 2,8 miljoner, grundskolor – 36 000 och gymnasiet – 5,5 miljoner. Det är prognosen för 2021.

Oppositionen krävde att ärendet skulle återremitteras när det var uppe i utbildningsnämnden tidigare i veckan. De vill bland annat se en konsekvensanalys, hur åtgärderna påverkar barnen, och hur många tjänster som berörs.

– Förskolor och skolor ska spara in på personalkostnader men det mörkas hur många pedagoger som kommer att få gå. Det fick vi inget svar på, säger Julia Ekedahl, (S), skolkommunalråd i opposition.

Varför är det här motiverat?– Det är viktigt att enheterna håller sig till den budget de har. Det är samma finansieringsprinciper som gäller alla, säger Fredrik Sneibjerg (L), ordförande i utbildningsnämnden.Barnen får ta smällen här – är det rimligt?– Samtliga skolor och förskolor i kommunen är finansierade på lika villkor. När olika enheter överskrider sin budget behöver de göra anpassningar och det ska inte gå ut över barnen utan det handlar om att planera så att resurserna räcker.

Oppositionen tycker att det är provocerande att Värmdö kommun samtidigt visar ett stort plusresultat, 92 miljoner kronor, för 2021. Det beror till stor del på extra statsbidrag på grund av coronapandemin.

Majoriteten menar dock att årets resultat till stor del är extraordinär därför kan det inte räknas in i driften.

Orsaken till underskotten är, enligt oppositionen, att verksamheterna har varit underfinansierade under lång tid, med för låg förskole- och skolpeng. Det håller inte Majoriteten med om, utan menar att de ligger i linje med andra kommuner i regionen.