Under det gångna året har barnen på en av avdelningarna på förskolan Stångholmsbacken 97–99 i Vårberg arbetat med ett projekt med fokus på demokrati.

I flera steg har barnen skapat ett gemensamt konstverk, en tavla föreställande Perennparken i Skärholmen. Genom att låta barnen arbeta estetiskt vill personalen på avdelningen få barnen att våga tro på sig själva och utmana sig själva.

– Med det här projektet vill vi visa att det finns så fina och trygga platser i vårt närområde, där vi får möjlighet att känna oss som en del av samhället och påverka utifrån våra erfarenheter, säger förskolläraren Klodia Luca tillsammans med sina kollegor Nevenka, Maria och Kalida.

Med tidens gång utvecklades projektet och utöver det kreativa arbetet med tavlan fördes diskussioner om estetik, hållbar utveckling och naturvetenskap.

– Vi pedagoger tycker att det är viktigt att med rätt förutsättningar jobba pedagogiskt med estetiska läroprocesser. Barn måste få tid, rum och inspiration att skapa, säger Klodia Luca med kollegor.