Den kommunala förskolan ligger på Tenstavägen 101. Ett sjunkande barnantal gör att verksamheten varken är ekonomiskt försvarbar eller bra för barnen, anser stadsdelsförvaltningen, som ligger bakom den utredning som ligger till grund för beslutet.

– Solstrålen har plats för 70 barn men har bara 30 inskrivna just nu. Det är inte tillräckligt med barn helt enkelt, det är ett för lågt antal för att vi ska kunna bemanna alla de funktioner som krävs för att fortsätta bedriva en verksamhet med kvalitet, säger Jessika von Malmborg, avdelningschef på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Allt färre barn

Stadsdelen har under ett antal år haft ett sjunkande barnantal generellt, enligt Jessika von Malmborg, vilket innebär att det finns fler förskolor som inte har full beläggning.

– Jag kan inte uttala mig om det är en generell trend över hela staden, men jag upplever ändå att det är det. I vårt stadsdelsområde har vi i alla fall ett sjunkande barnantal, förutom i Bromsten, med anledning av bygget av Bromstensstaden.

Om fler förskolor kommer behöva stängas i takt med det minskade barnantalet vill Jessika von Malmborg inte svara på.

Får flytta tillsammans

Barnen och personalen som jobbat på Solstrålen kommer alla att bli erbjudna en plats på förskolan Lilla Tensta vid Hjulstastråket 10-14, ungefär 750 meters promenad bort.

De bedöms ha tillräckligt med utrymme för att ta emot den nya gruppen.

– Solstrålen är en mycket uppskattad förskola, och det är viktigt att vi håller ihop och flyttar barn och pedagoger gemensamt så de kan behålla den goda verksamheten. Lilla Tensta är också den en uppskattad verksamhet som håller till i nybyggda lokaler och har en fin miljö både inne och ute. Jag tror det kommer bli så bra det kan bli.

Hur upplever du att vårdnadshavare och personal har tagit beskedet?

– Det har mottagits med en stor förståelse och en tacksamhet för att få fortsätta tillsammans, skulle jag säga, säger Jessika von Malmborg.