Forskarna har gjort en simulering av hur trafiksituationen kan se ut i Mälardalen år 2040. Simuleringen visar att behovet av fler platser med trängselskatt och höjda avgifter kommer att öka, inte minst när fler bilar blir eldrivna, rapporterar P4 Stockholm.

– Gör man ingenting utan har samma regler som nu då kommer det kanske bli mycket billigare att köra bil. Och då kommer det ju bli mer trafik, säger professorn Maria Börjesson till radiokanalen.

Regionrådet: Öka med 10 kronor

Som Mitt i tidigare rapporterat vill Stockholms klimatregionråd Gustav Hemming (C) höja trängselskatten åtminstone i linje med konsumentprisindex. Det skulle ge en höjd avgift på minst 10 kronor under högtrafik.

Men generella kostnadsökningar är i sig inte ett bra skäl för att höja trängselskatten, anser Maria Börjesson.

– Det handlar mer om vad man kan tycka är motiverat utifrån trafiksituationen.