Lidingö - en stad som ska växa "lagom". Men vad det är kan bli nästa stora valfråga. Foto: Mostphotos

Försiktighet är mottot när det byggs på Lidingö

Den politiska majoriteten på Lidingö gick till val på ett försiktigt byggande. Många planerade byggprojekt har också krympts till följd av politiska beslut. Ska denna byggpolitik hålla i sig? Det är upp till dig som röstar i valet nästa år.

  • Publicerad 06:15, 25 jan 2021

Det händer liksom inte lika mycket här som på andra håll.

Vad bidde det då?

I sagan om Mäster Skräddare berättas om en man som går till skräddaren för att få en rock uppsydd. För varje gång mannen kommer tillbaka för att se hur det går, är plagget som skräddaren syr mindre. Rocken blir till ett par byxor som blir till en väst, vantar, en tumme. Och till sist ingenting.

Lite likadant är det med byggprojekten på Lidingö. Sedan den M, Lp, Kd och L-majoriteten kom till makten 2018 har flera planerade byggen minskat i omfattning.

Ett exempel är seniorbostäderna i Björnbo som du kan läsa om här nedan. I centrum rapporteras kontinuerligt om hur fastighetsägarens planer får nej av politikerna. Senast ville majoritetspolitikerna inte sälja stadshusparkeringen där fastighetsägarens idé var att bygga lokaler för handel.

Ett av de områden som kommer att förändras är Rudboda där Maria Viken bor. Hon vill värna grönområden, men välkomnar att det byggs i både stora centrum och Rudboda, för att skapa mer levande handel. Foto: Pekka Pääkkö

Maria Viken står och ser sig om utanför Ica i Rudboda centrum, ett av de områden på Lidingö som faktiskt ska utvecklas.

– Här har det jämt sett likadant ut, konstaterar hon.

Hon tycker att den försiktiga byggpolitiken på ön märks.

– Det händer liksom inte lika mycket här som på andra håll, till exempel Nacka med Kvarnholmen, säger hon.

Hon tycker att öns grönområden är viktiga att bevara. Men en viss förtätning skulle pigga upp. Framförallt service i centrum.

– När man åker in till Fältöversten på Östermalm märker man skillnaden. Folk rör sig. Man får ha hund med sig in i centrum, det är liksom mer liv där.

Just i Rudboda är det också service som är det viktigaste för henne.

– En bank och en bankomat borde finnas här så även äldre kunde göra ärenden här. Och så vore det trevlig med en pub med husmanskost, där folk kunde träffas och ha det trevlig när corona är över.

Den stora skiljelinjen mellan partierna i stadshuset är hur hög byggtakt som ska råda på Lidingö. Foto: Mostphotos

Den nuvarande majoriteten har lyckats med sin politik att dra ner på byggtakten. Men det råder knappast enighet i stadshuset. Delar av oppositionen vill bygga mer. S och MP har bland annat presenterat hur Lidingö skulle kunna utvecklas om man förtätade öns centrala delar. Längs Södra Kungsvägen från centrum till Larsberg skulle man kunna skapa en mer urban miljö liksom från Torsvik mot Lidingö centrum och Kyrkviken.

Detta ligger i linje med hur Lidingö skulle utvecklas enligt den översiktsplan som togs fram 2012. Där beskrevs en förtätad ökärna och större skillnader mellan centrumbebyggelsen och villakvarteren.

2022 är det val igen. Tycker du att småskalighet och försiktigt byggande är bäst för Lidingö eller vill du ha mer urbana delar på ön?

Nästa år är det du som avgör med din röst.

LOJO

Vad? Söder om Lojovägen ska PEAB bygga 118 bostadsrätter fördelat på fem hus som ska bli fyra till fem våningar höga. Lägenheterna kommer att vara av varierande storlek, ettor till femmor.

Från början var planen att bygga tio bostadshus. Men projektet krymptes i samrådsskedet till hälften, då man ansåg att marken (norr om Lojovägen) som skulle tas i anspråk för bygget, hade ett allt för högt naturvärde.

När? Byggstart beräknas preliminärt till år 2022.

Status? Detaljplanen är antagen och redan i år kommer det att synas att saker är på gång.

Lojovägen ska byggas om och nytt vatten och avloppssystem ska byggas. Tanken är att detta ska ske i maj, juni månad. Sedan ska vändplanen byggas om.

Visa merVisa mindre

Rudboda kyrka har inte varit i bruk sedan 2009. För tomten finns planer på bostäder. Foto: Pekka Pääkkö

RUDBODA CENTRUM

Vad? Det gamla 60-talstorget ska fräschas upp. Flerbostadshus, radhus samt livsmedelsaffär ska byggas. Det är oklart hur många bostäder projektet kommer att generera.

Ett flerbostashus och en verksamhetslokal på torget ska rivas och ersättas med nya hus med bostäder och gruppbostäder.

I planen ingår också rivning av vandringskyrkan Rudboda kyrka. När den marken frigörs kan bostäder byggas där.

När? Om allt flyter på körs spaden i backen 2023.

Status? Detaljpraneprocess pågår. I år kommer dock projektet att gå ut för samråd, vilket innebär att närboende och andra berörda får tycka till om planerna.

Visa merVisa mindre

BJÖRNBO

Vad? 80 seniorlägenheter ska byggas. Förslaget är kraftigt nedbantat. Från början ville fastighetsägaren bygga 300 bostäder. När öns byggpolitik gjorde en kovändning efter valet 2018 sade politikerna stopp.

Planen är nu att bygga ett bostadshus centralt där busslingan går in. Fyra nya hus i nordöstra delen i över av området, där det idag finns ett parkeringsgarage är också på förslag. Ytterligare ett hus samt en samlingslokal diskuteras.

När? Absolut tidigast 2022 kan bygget starta.

Status? Planen är inte helt klar men förhoppningen är att den ska ut på samråd så att närboende får tycka till nu i vår.

Visa merVisa mindre

HÖGSÄTRA

Vad? Området ska genomgå en helomvandling.

Högsätra sjukhus ska rivas och ersättas av en ny byggnad som ska kunna hysa samma verksamheter.

Flerbostadshus med 115 till 130 bostäder ska byggas.

30 till 40 radhus ska byggas.

När? Om allt rullar på kan det börja byggas 2023.

Status? Två markanvisningstävlingar där byggherrar får tävla om gestaltning av den så kallade samhällsbyggnaden, det vill säga sjukhuset samt flerbostadshusen kommer att avgöras. Skisser av de vinnande förslagen blir då offentliga.

En tredje markanvisningstävling – gällande radhusen – ska utlysas.

Det har inte varit samråd än men redan har bland annat nätverket Lidingö vänner motsatt sig rivning av sjukhusets högbyggda del som de anser har arkitektoniska kvalitéer.

Visa merVisa mindre

Under 2020 har flera saker som planerats i centrum strukits. Corona och sämre förutsättningar för handel har bidragit. Foto: Pekka Pääkkö

CENTRUM

Vad? Ett levande centrum med bostäder, handel, service, småstadskvalitéer och parkering.

När? Detaljplan väntas vara klar 2022.

Status? Staden arbetar tätt tillsammans med fastighetsägaren Grosvenor Europe. Planerna böljar fram och tillbaka. Nyligen gick majoritetens politiker ut med att de inte vill sälja marken där stadshusparkeringen finns i dag. Där ville fastighetsägaren bygga handel.

Det vi kan vänta oss i år är att två reatauranger slår upp portarna i gamla biblioteket.

Visa merVisa mindre

SPORT

Vad? Ett rejält uppsving för idrottsanläggningar planeras. Högsätra får ett idrottsområde, fotbollsplaner byggs och Vallen uppstår i ny skepnad. I framtiden skönjs också en ny simhall i Dalénum.

När? Olika tidpunkter. Noterbart är att Vallen ska invigas i höst. Och en ny fotbollsplan i Dalénum kommer att se dagens ljus redan i år, enligt plan.

Simhallen ska börja byggas först 2024.

Status? Olika. Planen för Högsätra idrottsområde ska ut på granskning i vår. Men fortfarande är det väldigt oklart vilka typer av hallar och anläggningar det blir.

Visa merVisa mindre

Bron en bubblare. När allt är klart finns ledig mark att bygga på. Foto: Pekka Pääkkö

LIDINGÖ BROSTRAND

Vad? En bubblare att hålla koll på. I takt med Lilla Lidingöbron kommer närmare färdigställande försvinner det stora etableringsområdet vid brofästet. Här vill staden bygga en fin entré till ön.

När? När bron börjar bli klar. Tanken är att den ska vara det 2023.

Status? Redan i år ska den nya bron vara så pass klar att cykeltrafiken kan ledas över den. Det torde betyda att entreprenören börjar fixa till och så smått avvecklar etableringsområdet

Visa merVisa mindre