Fågeltornet som nu byggs i Rågsveds naturreservat är försenat, bland annat på grund av att det har tagit tid att hitta en lämplig plats för det. Sedan har man inte velat störa fåglarnas häckningssäsong, eller bygga på vintern. Dessutom har det varit lång leveranstid på virket.

Men nu är bygget i gång och beräknas vara klart inom cirka två veckor. Tornet placeras vid vattnet öster om Snösätra industriområde och kommer att bli cirka fyra meter högt. Det är så kallad grönkompensation för den bit skog som bebyggts vid skapandet av nya hyresrätter på Bjursätragatan. Grönkompensation innebär att staden kompenserar för värden som försvinner när naturmark bebyggs.