När Peter Träisk, kyrkoherde i Västerleds församling, passerar den plats i kyrkan där allmänheten kan tända levande ljus, ser han bevis på att kyrkan verkligen har betydelse för Brommaborna.

– Ofta lyser ljus i ljusbäraren, säger han.

Helt nöjd är han dock inte, han vill att fler upptäcker vad kyrkan kan bidra med.

– Jag skulle önska att fler äger kunskapen att de kan gå in och sätta sig i kyrkorummet när det passar dem.

Flest kommer under storhelger

En vanlig söndag kan allt från en handfull och upp till 50 personer besöka någon av gudstjänsterna i församlingens tre kyrkor.

Under storhelger är det annorlunda.

– Då är det knökat, säger Peter Träisk.

Peter Träisk har varit kyrkoherde i Västerleds församling i nio år.

Peter Träisk har varit kyrkoherde i Västerleds församling i nio år.

Mikael Andersson

Under orostider, som nu när det är krig i Ukraina, höga elpriser, och inflation, kan en utomstående tro att fler skulle söka sig till kyrkans olika verksamheter.

Men så är inte fallet, enligt Peter Träisk:

– De som kommer i kris har kommit till kyrkan även tidigare, säger han.

En förändring har dock kristiderna medfört: Fler församlingsbor söker ekonomisk hjälp av kyrkan.

– Det har ökat under pandemin och inflationen.

– Det kan handla om att någon behöver hjälp med en hög elräkning, ett barn i en familj som behöver glasögon. Vi kan inte ge ekonomiskt stöd under någon längre tid men vi kan hjälpa till att knäcka topparna.

Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde i Bromma församling, uppfattar att församlingsborna har ett stort förtroende för kyrkan. Arkivbild.

Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde i Bromma församling, uppfattar att församlingsborna har ett stort förtroende för kyrkan. Arkivbild.

Stefan Källstigen

Märker ökat behov

Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde i grannförsamlingen Bromma församling, vittnar också han om en kyrka som har betydelse för Brommaborna.

En normal söndag kan, enligt Gustavsson, ett 60-tal besökare komma till Bromma kyrka och ända upp till 300 personer till Ängbykyrkan, församlingens andra kyrka.

Liksom i Västerled märker Bromma församling av ett ökat behov av ekonomisk hjälp bland församlingsmedlemmarna.

– Vi möter också många människor som har det knapert, de har blivit fler. Det kan handla om elräkningar som tippar över, säger Torbjörn Gustavsson.

Sankt Ansgars kyrka i Alvik är en av Västerleds församlings tre kyrkor.

Sankt Ansgars kyrka i Alvik är en av Västerleds församlings tre kyrkor.

Mikael Andersson

Båda församlingarna tappar stadigt i medlemmar. I Västerleds församling beräknar Peter Träisk att de förlorar en procent av medlemmarna varje år, en utveckling Träisk tror kommer att bestå, oklart hur länge.

– Någonstans kommer den att plana ut, säger Träisk.

I Bromma församling tappar man också medlemmar men här ser kyrkoherden Torbjörn Gustavsson framtiden an med tillförsikt.

Tror på ökning

Gustavsson tror till och med på ett ökat antal medlemmar:

– Bromma har väldigt stor inflyttning, som i Annedal, den planerade Solvallastaden, och på sikt hela flygplatsområdet. Procentuellt blir vi fler medlemmar även om inte exceptionellt fler.

I dagarna har Västerleds församling haft möte om hur medlemstappet påverkar ekonomin. Peter Träisk säger att ambitionen är att prioritera att ha verksamhet och personal kvar före lokaler.

– I ett försämrat läge behöver vi först se om vi kan minska lokalkostnaderna.

I Bromma församling är det något ljusare tongångar.

– Ekonomin är på det stora hela god, säger Torbjörn Gustavsson.

Peter Träisk i Sankt Ansgars kyrka. Kyrkan som invigdes 1963 fyller 60 år i år.

Peter Träisk i Sankt Ansgars kyrka. Kyrkan som invigdes 1963 fyller 60 år i år.

Mikael Andersson