Nu har det formella beslutet tagits i i hälso- och sjukvårdsnämnden.Den nya förlossningskliniken på S:t Görans sjukhus ska öppna under våren år 2023.

En förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus har varit på gång i många år, men öppnandet har skjutits fram. Antalet förlossningar i regionen har inte ökat så snabbt som de tidigare prognoserna visat.

https://www.mitti.se/nyheter/trots-farre-forlossningar-fodande-far-inte-plats/repufb!Jv7wFfXDqYWJhw@W0HAKdA/

Men förra höstens barnmorskekris har fått politikerna i den borgerliga koalitionen att tänka om. Barnmorskor sade upp sig i protest mot arbetsvillkoren, där de inte sällan måste ansvara för mer än en födande kvinna samtidigt.

Krav från barnmorskor

Ett av deras krav var att öppna förlossningen på S:t Görans, och nämnden konstaterar nu att "tidigare beslutad kapacitetsplanering fortsättningsvis inte kan upprätthållas av befintliga vårdgivare".

Uppdraget omfattar 2 000 förlossningar under 2023, 3 000 året därpå för att 2025 vara uppe i de 4 000 förlossningar som lokalerna är byggda för.

Kostar 350 miljoner

Rekrytering av de omkring 45 barnmorskor som behövs, samt undersköterskor och läkare, startade i våras.

https://www.mitti.se/nyheter/har-ska-stockholms-nya-forlossningsklinik-oppna/repulm!GhpqxMaSDwS7eQjXD6zsYA/

Sjukhuset får 350 miljoner kronor extra för uppdraget fram till år 2025.

– Det kommer att bli ett värdefullt tillskott till vården för födande kvinnor. Den här enheten är ett led i vårt arbete för att ytterligare öka tillgängligheten och nöjdheten bland födande kvinnor, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) i ett pressmeddelande.

https://www.mitti.se/nyheter/farre-fodslar-i-sommar-nio-manader-efter-barnmorskekrisen/repvei!UyEPFbpDfvcXkP@sBMbSig/