Ett valresultat och en mandatfördelning finns, men vad det betyder för Solna är alltså oklart.

Moderaterna aviserade efter valet att de vill fortsätta styra Solna i en grönblå koalition och hälsade att förhandlingar pågår.

Sara Kukka-Salam (S) som leder Socialdemokraterna, Solnas numera största parti, är också hon förtegen om processen.

– Än så länge är det för tidigt att säga något. Det fikas fortfarande mycket.

Fikar ni med många partier eller något särskilt?

– Det avböjer jag att svara på.

Angående Moderaternas maktanspråk säger Sara Kukka Salam att det är naturligt att alla partier vill vara med att styra.

Hur ser du på chanserna att styra Solna?

– Min ambition är såklart att forma ett samarbete där S ingår men jag kan inte säga något om hur sannolikt eller inte det är just nu. Vi fikar på.

När kan det bli klart?

– Det är omöjligt att säga just nu. Min ambition är att fika på.

Miljöpartiet har tolkat sitt valresultatet som att de blev straffade för samarbetet med de blå. Victoria Johansson (MP) står en vecka efter valet fast vid att partiet står närmre S och V men kommenterar inte de samtal som pågår.

Centerpartiets Anna Lasses vill inte uppge om de är villiga att byta sida, men säger att deras utgångspunkt är att få igenom så mycket C-politik som möjligt och nämner skola/förskola som käpphäst.

– Barn i behov av stöd ska få det och så behöver vi höja skolpengen.

När en koalition kan finnas på plats kan ingen svara på när Mitt i ringer runt.

En möjlig deadline som partierna jobbat mot är oktober då man de senaste valen utsett nya kommunalråd. I oktober tillträder också fullmäktige, inklusive en ny ordförande, baserat på den nya mandatfördelningen.