Mitt i Värmdö berättade förra veckan om den planerade ginfabriken och nya företagslokaler som ett företag vill bygga ute på Vindö.

Där framfördes synpunkter från grannar, som är oroade över bland annat tillgången på färskvatten i området, något som även Moderaterna tog upp. 

"Ett bra tillskott i området"

Nu svarar företaget på kritiken. Själva basspriten som ginen görs av kommer att köpas in för att destilleras på plats ute på Vindö, till färdig gin.

– Till den processen avser vi också att köpa in vatten för att säkerställa jämn kvalitét på slutprodukten. Det inköpta vattnet kommer dessutom att räcka till både rengöring av produktionskärl, hygienhållning av lokalen samt tillverkning av produkterna. Vi räknar med cirka en vattenleverans per kvartal säger Cenny Fransson, vd och delägare i Bromacé AB, som ansökt om att få bygga det nya företagsområdet.

På den här tomten, vid infarten till Fjällsvik på Vindö, vill företaget bygga sitt gindestilleri.

På den här tomten, vid infarten till Fjällsvik på Vindö, vill företaget bygga sitt gindestilleri.

Pekka Pääkkö

Varför vill ni bygga ett gindestilleri så långt ut i kommunen, på Vindö?

– Det är vår övertygelse att det här projektet kommer att ge kommunen ytterligare ett positivt kännetecken. I dag finns redan Glassvillan med bilutställningen i närheten, Djurönäset med Sjöboden, upprustningen av Stavsnäs vinterhamn och nu vill vi fortsätta med den positiva näringsetableringen som har påbörjats.

– Det känns givetvis tråkigt att de närmaste grannarna är emot projektet, i den bästa av världar vill man ju givetvis att alla ska vara nöjda, säger Cenny Fransson.

Just nu pågår ett arbete med att få allting godkänt, därför finns inga färdiga visionsbilder ännu.

Kommunen säger ja till ginfabrik på Vindö

Nya styret i Värmdö säger ja till att bygga en ginfabrik på Vindö, trots oro för vattenbrist i området.

(M): ”Familjer kan få sitt dricksvatten förstört”.

Det blev ett positivt förhandsbesked från kommunen för att bygga ett nytt företagsområde med gindestilleri på Vindö krogs gamla tomt i Fjällsvik. Enda kravet är att bygget ska godkännas av Värmdö kommunantikvarie. 

Mitt i Värmdö berättade i december förra året att en ansökan hade kommit in från nya markägaren Bromacé AB.

Det här har lett till oro och ilska bland grannar eftersom det är begränsad tillgång på färskvatten i området. Alla har egna brunnar, att då ta vatten för att tillverka gin är vansinne, menar de. 

Fjällsviksborna Markku Korva och Catarina Hedlund vid tomten där man vill bygga en ginfabrik. Under ett par år drevs en sommaröppen krog där, innan det en kiosk, så det är inte i närheten av så stort som nu planeras, en 12 meter hög fabriksbyggnad, menar de.

Fjällsviksborna Markku Korva och Catarina Hedlund vid tomten där man vill bygga en ginfabrik. Under ett par år drevs en sommaröppen krog där, innan det en kiosk, så det är inte i närheten av så stort som nu planeras, en 12 meter hög fabriksbyggnad, menar de.

Pekka Pääkkö

Ett företagsområde skulle också generera mer trafik, enligt grannarna, dessutom har stora delar av Fjällsvik ett högt kulturhistoriskt värde, där en industri inte passar in. 

"Bristfälliga underlag"

Åtta grannfamiljer har nu överklagat beslutet.

– Det borde finnas ett allmänintresse i att bevara en del av Värmdös kulturhistoria intakt, som Fjällsvik är. Ett gammalt fiskesamhälle, istället för att förstöra det med stora industribyggnader, säger Andreas Tillema, en av de som överklagat.

– Om det uppstår vattenbrist här ute är kommunen skyldig att lösa det, enligt lag, säger Markku Korva, som också överklagat.

De undrar vilka som vill hyra in sig i ett företagsområde ute på Vindö.

– De flesta lokala entreprenörer här ute har sin verksamhet hemma eller i Gustavsberg. Hur många lokala hantverkare ha de pratat med? undrar Katarina Magnusson, som blir granne med ginfabriken.

Markku Korva och Andreas Tillema har själva fått nej på att stycka av tomter och höja tak några decimeter med hänvisning till vattenbrist i området och att den kulturhistoriska miljön inte får förändras. Bakom syns tomten där man vill bygga en ginfabrik.

Markku Korva och Andreas Tillema har själva fått nej på att stycka av tomter och höja tak några decimeter med hänvisning till vattenbrist i området och att den kulturhistoriska miljön inte får förändras. Bakom syns tomten där man vill bygga en ginfabrik.

Pekka Pääkkö

Och hur många tunga transporter räknar man med att ginproduktionen kommer att generera? Det är ytterligare en fråga de har.

Moderaterna ville att ärendet skulle återremitteras eftersom vattenfrågan inte är tillräckligt utredd, menar de. 

– Vi kunde inte fatta beslut på de bristfälliga underlagen. Vindö är utpekat som ett område med risk för grundvattenbrist och saltvatteninträngning och då måste vi ha ordentliga underlag på hur det här påverkar vattentillgången. Det finns familjer i området som i värsta fall kan få sitt dricksvatten förstört, säger Markus Schill (M), 2:e vice ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Markus Schill (M)

Markus Schill (M)

Värmdömoderaterna

I utredningen har man bara räknat på att det ska vara kontorslokaler, vilket blir fel, menar (M).

– Vattenåtgången bör bli betydligt högre vid ginproduktion och rengöring av maskiner än för en kontorslokal. Vi vill se siffror på den faktiska beräknade vattenåtgången, säger Markus Schill.

Det här vill de bygga

I ansökan ingår en industrihall för destilleriverksamhet med tillhörande kontor och besöksdel.

En industribyggnad i två våningar med plats för åtta företag.

Man vill också göra plats för lager, sophantering, teknik/VA och orangeri.

Cirka 1 100 kvadratmeter av tomten, av totalt 3 900 kvadrat, är tänkt att bebyggas.

Planen är att bygga om befintlig infart till fastigheten från Fjällsviksvägen, och anlägga en ny infart från Sollenkrokavägen.

Källa: Värmdö kommun