Karolina Bjällerstedt Mickos är med i styrelsen Attention Järfälla / Upplands-Bro. Foto: Privat

Förening vill att en ny resursskola öppnar i Järfälla

Organisationen Attention vill att en ny resursskola öppnar i Järfälla. – Det handlar om att investera i eleverna, säger Karolina Bjällerstedt Mickos.

  • Publicerad 11:50, 31 aug 2022

Resursmässigt ligger man långt efter.

Organisationen Attention arbetar för att tillvarata intressen för barn och vuxna med NPF-diagnoser såsom ADHD, autism, tourettes, tal -och språkstörning.

Nu vill den lokala föreningen att en ny så kallad resursskola öppnar i Järfälla. Där är klasserna mindre, lokalerna anpassade och lärare har mer spetsad kompetens.

– Man behöver se det som en långsiktig investering även om det kan tyckas sluka mycket resurser, säger styrelseledamoten Karolina Bjällerstedt Mickos.

I dag finns bland annat Järfällas resursskola på Fjällenskolan och Ålstaskolan ska bli NPF-säkrad, men det är inte tillräckligt enligt Karolina.

– Det är fortfarande elever som har problem i kommunen. Ofta finns det inte plats i de mindre grupperna som erbjuds. I vanliga klasser finns för lite och inte tillräckligt kunnig personal.

"Upp till bevis"

Inför valet skickade föreningen ut en enkät till alla Järfällapolitker där de fick svara på frågor om hur de skulle förbättra och förenkla skolgången för elever med NPF-diagnoser.

Vad tänker du kring svaren ni fick in?

– Jag är glatt överraskad att så många partier är positiva till en egen resursskola och att utveckla de särskilda undervisningsgrupperna. Men svaren är inte alltid så konkreta om hur man ska åstadkomma det. Beslutsfattarna måste vara beredd att skjuta till resurser, utan det blir det inget så nu är det upp till bevis.

Nytt. Förra året startades Järfällas resursskola på Fjällenskolan i Viksjö. Skolan är en del av Fjällenskolan och är utformad för grundskolebarn. Foto: Mikael Andersson

Det här vill partierna i korthet

Partierna fick svara på åtta enkätfrågor, här är ett urval ur svaren:

Centerpartiet vill starta kommunal resursskola, ett funktionshinderråd och anställa fler kuratorer och specialpedagoger.

Kristdemokraterna vill starta kommunal resursskola och att varje skola ska erbjuda särskilda undervisningsgrupper. NPF-utbildning för för- och grundskolor och socialtjänst.

Liberalerna vill stärka elevhälsan och öka fokus på tidiga insatser, helst redan på förskolan.

Miljöpartiet är positiva till resursskola och vill införa någon form av “kortis” för barn och unga med NPF, liknande det som finns för elever i särskolan.

Moderaterna vill utveckla de särskilda undervisningsgrupperna och förbättra dialogen med föräldrarna. Vill utveckla hem- och distansundervisning och stärka elevhälsan.

Socialdemokraterna vill stärka samverkan mellan socialtjänst och skola, ge ökade resurser till elevhälsan och kan tänka sig ett kompetenslyft inom NPF. Vill inrätta familjecentraler i alla kommundelar.

Sverigedemokraterna vill etablera resursskola. Vill ha mindre klasstorlekar, fler lärare och kuratorer.

Vänsterpartiet vill starta resursskola och satsa på en utökad elevhälsa. Lärare ska få mer tid till för- och efterarbete. Stöd ska ges tidigt.

Källa: Attention Järfälla/Upplands-Bro

Visa merVisa mindre